TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN BATISINDA YER ALAN ESKİŞEHİR’DE LİFSİ TREMOLİT VE KRİZOTİL MİNERALLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE DAĞILIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eskişehir, krizotil, köken, mezotelyoma, tremolit, Türkiye,Eskişehir, chrysotile, genesis, mesothelioma, tremolite, Turkey.

Yazarlar
Selahattin Kadir skadir@ogu.edu.tr Hülya Erkoyun herkoyun@ogu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası