TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ KONİASİYEN-GEÇ SANTONİYEN YAŞLI BOĞULMUŞ ARAP KARBONAT PLATFORMU’NUN SEDİMANTOLOJİK, STRATİGRAFİK VE ICHTHYOFAUNAL KAYITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geç Koniasiyen- Geç Santoniyen, Boğulmuş Arap Karbonat Platformu, GD Türkiye, Elasmobranch dişleri,Late Coniacian - Late Santonian, Drowned Arabian carbonate platform, SE Turkey, Elasmobranch teeth.

Yazarlar
Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
Todd D. Cook
Izzet Hoşgor
Michael Wagreich
Katherine Rebman
Alison M. Murray
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası