TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİSMİK YORUMLAMA VE PALEOSTRES VERİLERİNE DAYANILARAK FETHİYE-GÖCEK KÖRFEZİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ VE KİNEMATİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Fethiye-Burdur Fay Zonu, Pliniy-Strabo Hendeği, Aktif Fay, Kinematik Analiz, Fethiye-Göcek Körfezi,Fethiye-Burdur Fault Zone. Pliny-Strabo Trench, Active Faults, Kinematic Analysis, Fethiye-Göcek Bay.

Yazarlar
Levent Tosun Ulaş Avşar uavsar@metu.edu.tr Ozgür Avşar ozguravsar@gmail.com
Derman Dondurur
Nuretdin Kaymakcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası