TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİSMOJEODEZİK GÖZLEMLER İLE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deprem büyüklüğü, GPS, ivmeölçer, yerdeğiştirme, sismojeodezi,Earthquake magnitude, GPS, accelerometer, displacement, seismogeodesy.

Yazarlar
Bahadır Aktuğ
Murat Doruk Şentürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası