TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÖNEMLİ JEOKİMYASAL ANOMALİLERİN SİNGULARİTE MULTİFRAKTAL ANALİZMODELİYLE BELİRLENMESİ (GÜNEY BİGA YARIMADASI/BATI ANADOLU): BLEG VE -80MESH DERE TORTULU ÖRNEKLEMESİYLE İLGİLİ BİR VAKA ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Singularite analizi; numara-boyut modeli; konsantrasyon-alan modeli; jeokimyasal aykırılık; Biga yarımadası,Singularity analysis; number-size model, concentration-area model, geochemical anomaly; Biga peninsula.

Yazarlar
Hüseyin Yılmaz 91hyilmaz@gmail.com Fatma Nuran Sonmez nuran.sonmez@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası