TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARSTİK ORTAMLARDA YERALTISUYUNA BAĞIMLI EKOSİSTEMLERİN KORUNMASINA YÖNELİK EKOHİDROLOJİK YAKLAŞIM: AVLAN SULAK ALANI (ANTALYA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karst, ekohidroloji, ekosistem, yeraltısuyu, Avlan Gölü,Karst, ecohydrology, ecosystem, groundwater, Avlan Lake.

Yazarlar
Başak Yaman bskymn@gmail.com Izel Koçak izelkocaaak@gmail.com Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası