TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARAZİ KULLANIMI VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN TOPRAK AGREGATLARININ DAYANIMINA ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Toprak agregat dayanımı, toprak özellikleri, erozyon, Niğde,Soil aggregate stability, soil properties, erosion, Niğde

Yazarlar
Selma Yaşar Korkanç
Emine Çelik
Erkan Bozdoğan
Onder Karabulut
Safiye Ozdemir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası