TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEY INDIO DAĞLARI’ NIN TEKTONİK EVRİMİ, BATI TEKSAS: LARAMİYEN OROJENEZİ VE YAY VOLKANİZMASINDAN ‘BASIN AND RANGE’ GENİŞLEMESİNE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler ‘Basin and Range’ Genişlemesi, Laramiyen Orojenezi, genişleme sistemleri, sıkışma ve büzüşme sistemleri, yay volkanizması,Arc volcanism, ‘Basin and Range’ Extension, compressional and contractional systems, extensional systems, Laramide Orogeny

Yazar
Mehmet Şahin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası