TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA TOROSLARIN MİYOSEN PALEOCOĞRAFYASININ PALEOMANYETİZMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ORTAYA KONULMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleocoğrafya, paleomanyetizma, Orta Toroslar, denizel havzalar, karasal havzalar,Paleogeography, paleomagnetism, Central Tauride, marine basins, continental basins

Yazarlar
Ayten Koç
Douwe J. J. Van Hinsbergen
Cor G. Langereis
Jan Willem Zachariasse
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası