TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOR YATAKLARI İÇEREN NEOJEN HAVZALARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ, BATI ANADOLU, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neojen bor havzaları, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, Menderes Metamorfik Kompleksi, bor yatakları, Batı Anadolu, Neogene borate basins, İzmir-Balıkesir Transfer Zon, Menderes Metamorphic Complex, Borate Deposits, West Anatolia, Turkey

Yazar
Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası