TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BALLICA (PAZAR-TOKAT) MAĞARASI TABİAT PARKI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Alanı, Tabiat Parkı, Tokat İli, Sarkıt-Dikit Geological Heritage Area, Natural Park, Tokat province, Stalactite.

Yazarlar
Ünal Ertürk unalerturk@csb.gov.tr Kasım Çağlayan Demirezen kcdemirezen@gmail.com
Ali Yılmaz
Uğur Erdem
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası