TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE JEOLOJİK MİRAS ENVANTERİ HAZIRLAMA VE JEOKORUMA ÇALIŞMALARI: AKREDİTASYON, ULUSAL KODLAMA SİSTEMİ VE ETKİLEŞİMLİ VERİ TABANI ÖNERİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras Envanteri, Ulusal Kodlama Sistemi, Uluslararası Akreditasyon,Etkileşimli Jeolojik Miras Veri Tabanı Geological Heritage Inventory; National code system; International Accreditation; Interactive Geological Heritage Database.

Yazarlar
Yahya Çiftçi yahyaciftci@gmail.com Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası