TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOSYA İLE HAVZA ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFOLOJİK GELİŞİMİNDE KUZEY ANADOLU FAYININ ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Anadolu Fayı, Morfoloji, Morfometrik analiz North Anatolian Fault, Morphology, Morphometric analysis

Yazar
Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası