TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PLAYA GÖLLERİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL SAHASINA İKİ ÖRNEK: HANÇİLİ FORMASYONU (BEYPAZARI, ANKARA, TÜRKİYE) VE GREEN RIVER FORMASYONU (COLORADO, UTAH - WYOMING, ABD)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bitümlü şeyl, Hançili formasyonu, Green River formasyonu, Bituminous shale, Hançili formation, Green River formation

Yazar
Ilker Şengüler ilkersenguler@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası