TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERGENE NEHRİ SEDİMENTLERİNDE AĞIR METALLERİN KİRLİLİĞİ VE POTANSİYEL EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ekolojik risk değerlendirme, ağır metal, Ergene nehri, kirlilik faktörü, zenginleşme faktörü, Ecological risk assessment, heavy metal, Ergene river, contamination factor, enrichment factor

Yazarlar
Erol Sarı erlsari@gmail.com
Mihri Hallı
Mehmet Ali Kurt mehmetalikurt@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası