TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇORAKYERLER GEÇ MİYOSEN DÖNEM HOMİNOİDLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geç Miyosen Çorakyerler, Hominoidea, paleoekoloji,Late Miocene, Çorakyerler, Hominoidae, paleoecology

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası