TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KEMALPAŞA HAVZASINI KONTROL EDEN DİRİ FAYLARIN JEOLOJİSİ, JEOMORFOLOJİSİ VE KİNEMATİK ANALİZİ, GEDİZ GRABENİ GÜNEYBATI KOLU, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kemalpaşa Havzası, aktif tektonik, tektonik jeomorfoloji, morfometrik analiz,Kemalpaşa Basin, active tectonics, tectonic geomorphology, morphometric analysis

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası