TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BARTIN, ZONGULDAK, KARABÜK VE BOLU İLLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK MEKANİZMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Karadeniz bölgesi, odak mekanizması çözümü, CMT moment tensör ters çözümlemesi, ters faylanma, sismotektonik,Western Black Sea region, focal mechanism solution, CMT moment tensor inversion, reverse faulting, seismotectonics

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası