TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KENT ARKEOLOJİSİNDE ARKEOJEOFİZİK UYGULAMALAR: ROMA DÖNEMİ BEYAZIT VEZNECİLER BÖLGESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler GPR, Beyazıt, Bazilika, arkeojeofizik, kent arkeolojisi, kent arkeojeofiziği,GPR, Beyazıt, Basilica, archegeophysics, urban archeology, urban archeogeophysics

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası