TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE YAPILAN JEOPARK ÇALIŞMALARI İLE DANXİA JEOPARKI (ZHANGYE- ÇİN) ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeopark, jeolojik miras,Geopark, geological heritage

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası