TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AŞAĞI BAKIRÇAY HAVZASI SULAK ALANININ HİDROJEOKİMYASAL YÖNDEN İRDELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bakırçay, hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevresel izotoplar, sulak alan,Bakırçay, hydrogeology, hydrogeochemistry, environmental isotopes, wetland

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası