TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜYÜK MENDERES GRABENİ BATI UCUNDAKİ GÖLSEL HAVZALARIN JEOLOJİK EVRİMİ, SÖKE HAVZASI, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Büyük Menderes Grabeni, Söke Havzası, yapısal veri, sedimanter fasiyes, gölsel havza, Batı Anadolu,Büyük Menderes Graben, Söke Basin, structural data, sedimentary facies, lacustrine basin, Western Anatolia.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası