TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Afet, kentsel dönüşüm, riskli alan, riskli yapı,Disaster, urban transformation, risk area, buildings at risk

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası