TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DALYAN DELTASI (EZİNE, ÇANAKKALE, TÜRKİYE) KIYI SEDİMENTLERİNDE TANE BOYU VE TOPLAM AĞIR MİNERAL DAĞILIMLARINI KONTROL EDEN SÜREÇLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kıyı sedimenti, tane boyu, toplam ağır mineral, Dalyan Deltası, Çanakkale-Türkiye, Coastal sediment, grain size, total heavy mineral, Dalyan Delta, Çanakkale-Turkey

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası