TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİMAV MİGMATİTLERİNİN KRİSTALLEŞME VE SOĞUMA YAŞLARI İLE TEKTONİK ÖNEMLERİ: U-Pb VE Ar-Ar JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Axel Gerdes
Gılles Ruffet
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası