TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANAKKALE-ÇAN BÖLGESİNDEN BURDİGALİYENLANGİYEN YAPRAK FLORASI VE PALEOORTAMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çanakkale-Çan, Erken-Orta Miyosen, Makroflora, Paleovejetasyon Çanakkale-Çan, Early-Middle Miocene, Macrofloras, Palaeovegetation

Yazarlar
Huriye Demircan asmin68@yahoo.com.tr
Mine Sezgül Kayseri Ozer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası