TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA VE DOĞU TOROSLARDA DEVONİYEN STRATİGRAFİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Biyostratigrafi, litostratigrafi, çökelme tarihçesi, Devoniyen, Toroslar Biostratigraphy, lithostratigraphy, depositional history, Devonian, Taurides

Yazarlar
M.n. Yalçın
E. Schindler
A. Wehrmann
A. Nazik
I. Yılmaz
V. Wilde
R. Ozkan
N. Bozdoğan
R. Brocke
G. Saydam-Demiray
K. Weddige
Sancay R.h.
Jansen U.b,
Nalcıoğlu G.f.
Kozlu H.e.
U. Linnemann
N. Şahin
H. Groos-Uffenord
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası