TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Türk İye Devon İyen ’İNDEN YEnİ paleontoloj İk ver İler ve paleob İyocoğraf İk ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleobiyocoğrafya, brakyopod, ostrakod, foraminifer, palinomorf Palaeobiogeography, brachiopoda, ostracoda, foraminifera, palynomorf

Yazarlar
U. Jansena
A. Nazik
G. F. Nalcıoğlu
R. Ozkan
H. Groos-Uffenorde
E. Şeker
R . Brocke
R.h. Sancay
N. Bozdoğan
I. Yılmaz
M.n. Yalçın
E. Schindler
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası