TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İzmir Körfezi, İzmir Limanı Yaklaşım Kanalı, derinlik ve eğim haritaları, denizaltı şev duraylılığı İzmir Gulf, İzmir port-navigation channel, bathymetric and slope maps, submarine slope stability

Yazarlar
Bora Sonuvar bsonuvar@gmail.com Kubilay Baykal kbaykal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası