TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAPADOKYA VOLKANİZMASININ PETROLOJİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kapadokya, petroloji, volkanizma Cappadocia, petrology, volcanism

Yazarlar
H.evren Çubukçu
Erkan Aydar eaydar@hacettepe.edu.tr Erdal Şen Lütfiye Akın lutfyea@yahoo.com
Robert Duncan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası