TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TLOS ANTİK KENTİ STADİON ALANINDA JEORADAR (GPR) ÇALIŞMALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arkeojeofizik, Jeoradar, Tlos Antik Kenti-Stadion Alanı eogeophysics, Georadar, Tlos Antic City-Stadion Area

Yazarlar
Nihan Hoksan
Fethi Ahmet Yüksel
Kerim Avcı
Kübra Ergüven
Taner Korkut
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası