TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PERMO-TRİYAS YAŞLI KARAKAYA KOMPLEKSİ İÇİN TRİYAS YAŞLI MAGMATİK YAY TÜRÜ BİR KAYNAK ALANIN KEŞFİ, KB TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Triyas, Magmatik yay, Kumtaşı, Karakaya Kompleksi, Zirkon, U-Pb-Hf Triassic, Magmatik arc, Sandstone, Karakaya Complex, Zircon, U-Pb-Hf

Yazarlar
P.ayda Ustaomer
Timur Ustaomer
Axel Gerdesb
Alastair H.f. Robertsond,
Gernold Zulaufc
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası