TMMOB Odalar 19 Şubat 2019, Salı

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM KURSU XLII - ANKARA

Yayına Giriş Tarihi: 06.09.2018
Güncellenme Zamanı: 18.10.2018 11:09:50
ETKİNLİK
Etkinliğin Tarihi

19.10.2018 - 22.10.2018

Etkinliğin Yeri

GENEL MERKEZ

Yetkili Eğitim Kurumu olarak 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Genel Merkez binamızda Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenliyoruz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde Genel Merkezimizde Temel Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI
a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, 
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 19-22 Ekim 2018

EĞİTİM BAŞLANGIÇ SAATİ: 13.30

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkez (ANKARA)

EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 

EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için KDV dahil 750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
*Giriş 
*Türk yargı teşkilatı 
*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
*Bilirkişinin Nitelikleri 
*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
*Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI 
*Oy ve Görüşün Sunulması 
*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
BÖLÜM 5: UYGULAMA 
*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
*Örnek Olayların Sunulması
*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
*Genel Değerlendirme
*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
Tel: 0312 432 30 85/ 119
Faks: 0312 434 23 88
e-Posta: egitim@jmo.org.tr

DATAMİNE DISCOVER & 3D YER BİLİMLERİ UYGULAMALARI CBS EĞİTİMİ DUYURUSU

Yayına Giriş Tarihi: 21.09.2018
Güncellenme Zamanı: 21.09.2018 15:24:07
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

19.10.2018 - 21.10.2018

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU

Amacımız, yerbilimleri uygulamalarının sanal ortama taşınması, Datamine Discover’ın yeteneklerini kullanarak ihtiyaçlara yönelik uygulamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda eğitim vermektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Başarsoft işbirliği ile, ‘‘Datamine Discover & 3D Yer Bilimleri Uygulamaları CBS Eğitimi’’ düzenlenecektir.

EĞİTİMİN;

Tarihi: 19-21 Ekim 2018

Saati: 10:00-16:00 arasında

Süresi: 3 Gün-Toplam 18 saat

Ücreti:

Öğrenci ve çalışmayan üyeler için: 200.00 TL (KDV Dahil)

Üye için: 300.00 TL (KDV Dahil)

Üye olmayan ya da başka meslek disiplininden olanlar için: 350.00 TL (KDV Dahil)‘ dir.

Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Aykut Barka Toplantı Salonu

Amacı: Bu eğitimin amacı yerbilimleri uygulamalarının sanal ortama taşınması, Datamine Discover’ın yeteneklerini kullanarak ihtiyaçlara yönelik uygulamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda eğitim vermektedir.

 

Sahadan toplanan verilerin istatistiksel ve grafiksel analizlerinin yapılabildiği, tablolara ait gelişmiş düzenleme ve tablosal sorgulamaların yapılabildiği, sondaj bilgilerinin düzenlenip iki boyutta ve 3 boyutta analizlerinin yapılıp haritaya aktarılmasını sağlayan gelişmiş bir yerbilimleri modülü eğitimidir.

İÇERİĞİ:

Firmamız, MapInfo kullanıcılarına; 

 • Yerbilimleri uygulamalarının sanal ortama taşınması,
 • Datamine Discover’ın yeteneklerini kullanarak ihtiyaçlara yönelik uygulamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda eğitim vermektedir.

Bu eğitim programının temel amacı,  kullanıcılara kendi çalışma alanlarına yönelik olarak Discover’ın tüm kabiliyetlerini örnek veriler üzerinden uygulamalı olarak öğretmektir.  

Eğitim programımız toplam 3 tam gün sürmektedir. 

Eğitim programında ele alınan temel konu başlıkları ve içerikleri şu şekildedir: 

 1. Temel Eğitim
 2. Discover Hakkında Genel Bilgi: Discover’da yapılan işlemler, sekmelerin tanıtımı ve kullanımı, sekme özellikleri anlatılmaktadır.
 3. Tablo ve Çalışma Sayfalarının Yönetilmesi: Discover’ın multi özellikleri sayesinde çoklu tablo açma, tablo birleştirme, tablo yapılarını yönetme, değiştirme, sıkıştırma, çoklu projeksiyon değiştirme işlemleri anlatılmaktadır.
 4. Discover İleri Seviye Harita Araçları: Discover içerisinde bulunan geliştirilmiş favori projeksiyon kaydetme, favori tablo kaydetme araçları ve ölçekli çıktı oluşturma anlatılmaktadır.
 5. Raster Görüntüyü Koordinatlandırma ve Düzenleme: Resim formatındaki verilerin discover da açılması, koordinatlandırılması, yeniden projeksiyonlandırılması vb. özellikler anlatılmaktadır.
 6. İleri Seviye Nesne Oluşturma ve Düzenleme: Koordinattan alan oluşturulma, veritabanından çizgi oluşturma, stil kopyalama ve yapıştırma, çizgi ve alan nesnelerinin nodelarını (kırık noktalarını) çıkartma gibi nesneler üzerinde çalışılacaktır.
 7. Verilerin Seçilmesi ve Sorgulanması: Obje özelliklerine göre seçim ve verisayfasındaki bilgiye göre seçim anlatılmaktadır.
 8. Import Export İşlemleri: Farklı formatlarda bulunan dosyaların açılması ve farklı formatlarda dışarı aktarılması uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
 9. Data Entry (Stil Kütüphanesi Oluşturma): Harita objelerinin renklendirmesi, desen (patern) belirlemeyi kolaylaştıran ekstra semboloji özellikleri ve gelişmiş bir kütüphane oluşturma işlemi anlatılacaktır.
 10. Jeokimyasal Analizler: Modül kapsamında nokta sınıflaması, üç değişkenli jeokimyasal nokta sınıflaması, istatistik hesaplama, korelasyon matrisi hesaplama gibi çeşitli jeokimyasal analiz yöntemlerinin kullanılması anlatılmaktadır.
 11. GrapMap Modülü: Verisayfasındaki bilgiler kullanılarak rose, ternary, histogram, scatter vb. grafiklerin oluşturulması anlatılmaktadır.
 12. Yüzey Modülü: TIN, IDW, Minimum Curvature vb. enterpolasyon metodlarından yüzey haritası elde etme, eğim, bakı ve curvature analizlerini yapma, hacim hesabı ve profil çıkartma gibi analizler anlatılmaktadır.
 13. Hidroloji Modülü: Havza analizleri ile ana ve alt havzaların çıkartılması ve bu havzaları oluşturan akış kolları bulunarak hidrolojik hesaplamaların yapılması anlatılacaktır.
 14. İleri Seviye Eğitim
 15. Sondaj Projesi Oluşturma ve Düzenleme: Sondaj projesi için kullanılacak olan dosyaların tanıtılması, projenin oluşturulması, doğrulamasının yapılması ve daha sonrasında eklenmek istenilen dosyaların nasıl ekleneceği anlatılmaktadır.
 16. Section – Plan, Log Oluşturma: Section oluşturma, çoklu section atma, plan oluşturma, log model oluşturma ve sectionların takip edilebileceği section manager penceresi anlatılmaktadır. Ayrıca section, plan ve loglar üzerinde kullanılacak lejantların oluşturulması ve giydirilmesi de anlatılmaktadır.
 17. Koordinatlı Section Çıktısı Oluşturma: Discover’ın ölçekli, koordinatlı ve plan ile beraber section çıktısı alma yeteneği anlatılmaktadır.
 18. Discover 3D
 19. 3D Penceresinin Tanıtılması: Ayrı bir pencere olarak açılan Discover 3D penceresinin kullanımı ve özellikleri anlatılmaktadır.
 20. Verilerin 3D Penceresinde Görüntülenmesi: Vektör verilerin, 3D nokta ve çizgi verilerinin, 3D sondajlar verilerinin ve topografya verilerinin 3D penceresine aktarımı anlatılmaktadır.
 21. Sondajların 3D Penceresinde Gösterilmesi ve Düzenlenmesi: Sondaj verilerinin 3D penceresinde nasıl görüntüleneceği, lejant giydirme, sondaj kalınlıklarının ayarlanması ve diğer ayarlar anlatılmaktadır.
 22. Voksel Model Oluşturulması: Sondaj verileri üzerinden küp model oluşturulması, voksel modele lejant giydirilmesi, yer altının voksel model sayesinde en kesit alınması ve voksel modelin analizinin yapılması anlatılmaktadır.
 23. Çoklu Sectionlardan Katı Model Oluşturulması: Sondajlarda bulunan ve aranan jeokimyasal içeriklere bağlı olarak katı model oluşturulması anlatılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT:

Eğitime katılacak kursiyerlerin eğitimden önce:

http://downloads-cus.dataminesoftware.com/Discover/Discover/Datamine_Discover_2017_Update_64bit.exe

linkinden programı indirip kurmaları gerekmektedir.

Kurulumda sıkıntı yaşayan kişilerin Başarsoft Bilgi Teknolojileri Eğitim Birimi’nden Hacı Mehmet ELMACI ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Hacı Mehmet ELMACI

0 554 591 38 92

mehmet.elmaci@basarsoft.com.tr

 

 

KATILIMCIBİLGİLERİ:

 • Kursa katılacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekir.
 • Eğitime herkes kendi bilgisayarıyla katılacaktır.
 • Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır.
 • Eğitim Programının sonunda üyelerimize sertifika

Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır. Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda kurs ertelenecek ya da iptal edilecektir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

İLETİŞİM

Adres: Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No:30,Kat: 3, D: 3, Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL

Tel: 0212 2194563-64-66

E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Web: www.jmo.org.tr     

Dosyalar

(178 KB)

(551 KB)

DATAMINE DISCOVER & 3D YER BİLİMLERİ UYGULAMALARI CBS EĞİTİMİ - İSTANBUL

Yayına Giriş Tarihi: 24.09.2018
Güncellenme Zamanı: 24.09.2018 17:52:07
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

19.10.2018 - 21.10.2018

Etkinliğin Yeri

İSTANBUL ŞUBE

Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde İstanbul Şubemizde 19-21 Ekim 2018 tarihlerinde 3 günlük `Datamine Discover & 3D Yer Bilimleri Uygulamaları CBS Eğitimi` düzenliyoruz.

Bu eğitimin amacı; yer bilimleri uygulamalarının sanal ortama taşınması, Datamine Discover’ın yeteneklerini kullanarak ihtiyaçlara yönelik uygulamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda eğitim vermektedir. Sahadan toplanan verilerin istatistiksel ve grafiksel analizlerinin yapılabildiği, tablolara ait gelişmiş düzenleme ve tablosal sorgulamaların yapılabildiği, sondaj bilgilerinin düzenlenip iki boyutta ve üç boyutta analizlerinin yapılıp haritaya aktarılmasını sağlayan gelişmiş bir yer bilimleri modülü eğitimidir.

Eğitimin İçeriği için Tıklayınız. 

Eğitime katılacak kursiyerlerin eğitimden önce:

http://downloads-cus.dataminesoftware.com/Discover/Discover/Datamine_Discover_2017_Update_64bit.exe

linkinden programı indirip kurmaları gerekmektedir.

Kurulumda sıkıntı yaşayan katılımcıların Başarsoft Bilgi Teknolojileri Eğitim Birimi’nden Hacı Mehmet ELMACI ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Hacı Mehmet ELMACI

+90 554 591 38 92

mehmet.elmaci@basarsoft.com.tr

KATILIM KOŞULLARI

 • Kursa katılacak üyelerimizin `üye aidat borcu` olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcılar kendi bilgisayarları ile katılım sağlayacaktır.
 • Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Ödeme yapmadan önce şubemizi arayarak kontenjan hakkında bilgi almanız ve ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
 • Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır. Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda kurs ertelenecek ya da iptal edilecektir.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ

Öğrenci ve çalışmayan üyeler: 200.00 TL (KDV Dahil)

Üye: 300.00 TL (KDV Dahil)

Üye olmayan ya da başka meslek disiplininden olanlar: 350.00 TL (KDV Dahil)

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT ve İLETİŞİM
Adres: Fulya Mah., Büyükdere Cad., Sema Apt., No: 30, Kat: 3, D: 3, Mecidiyeköy-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: (0212) 219 45 63-64-66
E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Dosyalar

(178 KB)