TMMOB Odalar 20 Ocak 2019, Pazar

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM KURSU XXVII - KONYA

Yayına Giriş Tarihi: 12.02.2018
Güncellenme Zamanı: 26.02.2018 10:13:52
ETKİNLİK
Etkinliğin Tarihi

01.03.2018 - 04.03.2018

Etkinliğin Yeri

KONYA ŞUBE

Yetkili Eğitim Kurumu olarak 01-04 Mart 2018 tarihlerinde Konya Şubemizde Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenliyoruz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimini 01-04 Mart 2018 tarihlerinde Konya Şubemizde gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI
a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, 
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 01-04 Mart 2018
EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)
EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi
EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için KDV dahil 750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
*Giriş 
*Türk yargı teşkilatı 
*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
*Bilirkişinin Nitelikleri 
*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
*Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI 
*Oy ve Görüşün Sunulması 
*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
BÖLÜM 5: UYGULAMA 
*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
*Örnek Olayların Sunulması
*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
*Genel Değerlendirme
*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube İhsaniye Mah. Zindankale Sok. 2. Form Ap. Kat:4 No: 401 Selçuklu/KONYA
Tel: (0332)350 90 79
Faks: (0332)350 90 80
e-Posta: konya@jmo.org.tr

BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM KURSU XXVII

Yayına Giriş Tarihi: 12.02.2018
Güncellenme Zamanı: 26.02.2018 10:13:38
ETKİNLİK KONYA ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

01.03.2018 - 04.03.2018

Etkinliğin Yeri

KONYA ŞUBE

Yetkili Eğitim Kurumu olarak 01-04 Mart 2018 tarihlerinde Konya Şubemizde Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenliyoruz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimini 01-04 Mart 2018 tarihlerinde Konya Şubemizde gerçekleştiriyoruz .Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI
a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği’’nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Mühendis, mimar ve şehir plancıları için başvuru yapılan yıldan geriye dönük en az 5 yıllık Oda üyesi olmak ve üyelik borcu bulunmamak (Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak, 
(Serbest çalışan üyeler için ilgili meslek odasından geriye dönük herbir yıla ait en az bir mesleki ürün için alınmış sicil durum belgesi dökümü veya ilgili kurum onayının bulunduğu her bir yıla ait en az bir adet olmak üzere mesleki ürüne ait rapor veya projelere ait kapak örnekleri, Kamu kurum/ kuruluşları/ Üniversiteler ve diğer tüzel kişiliklerde çalışanlar için bağlı oldukları kurumdan alacakları çalışmış oldukları birim, bölüm, anabilim dalı adını ve görev/ faaliyet konusunu ifade eden Jeoloji Mühendisliği uzmanlık-alt uzmanlık alanlarını açık olarak belirtir şekilde aralıksız 5 yıl çalışmış olduğunu gösteren yazılı belge ile bu koşul sağlanacaktır.)
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

EĞİTİM TARİHİ: 01-04 Mart 2018
EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat teorik + 6 saat pratik = 24 DERS SAATİ (4 GÜN)
EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi
EĞİTİM KONTENJANI: Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
EĞİTİM ÜCRETİ: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca TMMOB’a bağlı Oda üyeleri için KDV dahil 600 TL; diğer başvurular için KDV dahil 750 TL dir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KONULARI
BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
*Giriş 
*Türk yargı teşkilatı 
*Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
*Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
*İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar
BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER
*Bilirkişinin Nitelikleri 
*Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
*Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
*Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 
BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
*Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
*Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
*Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USULVE ESASLARI 
*Oy ve Görüşün Sunulması 
*Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 
BÖLÜM 5: UYGULAMA 
*UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
*Örnek Olayların Sunulması
*İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
*Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
*Genel Değerlendirme
*Eğitim Değerlendirme Anketi

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Banka Adı: Türkiye İş Bankası
Şube Kodu: 4218
Şube Adı: Yenişehir Şubesi 
Hesap No: 6203662
IBAN No: TR350006400000142186203662

KAYIT VE İLETİŞİM
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube İhsaniye Mah. Zindankale Sok. 2. Form Ap. Kat:4 No: 401 Selçuklu/KONYA
Tel: (0332)350 90 79
Faks: (0332)350 90 80
e-Posta: konya@jmo.org.tr

BİLİRKİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Dosyalar

(319 KB)

(188 KB)

NETPRO MINE EĞİTİMİ

Yayına Giriş Tarihi: 26.02.2018
Güncellenme Zamanı: 26.02.2018 14:33:38
ETKİNLİK DENİZLİ ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

03.03.2018 - 04.03.2018

Etkinliğin Yeri

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ A BLOK BİLGİSAYAR LABORATUVARI

``NETCAD ile NETPRO MINE Eğitimi`` 03-04 Mart 2018 tarihlerinde Denizli Şubemizde yapılacaktır.

Denizli Şubemizde iki günlük Netpro Mine Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitimin Tarihi: 03-04 Mart 2018

Eğitimin Saatleri: 09.00 - 18.00

Eğitimin Yeri: Pamukkale Üniversitesi A Blok Bilgisayar Laboratuvarı

Eğitimin Kontenjanı: En az 15 kişi olduğu takdirde eğitim açılacaktır.

Eğitimin Ücreti: 300,00 TL (KDV Dahil); Öğrencilere indirimli 180,00 TL (KDV Dahil)‘ dir.

EĞİTİM PROGRAMININ ANA BAŞLIKLARI

 • Jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçleri.
 • Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı.
 • Veri girişi.
 • Sondaj log raporu hazırlama.
 • Jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi.
 • Jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirimi.

KATILIMCILARIN DİKKATİNE!

 • Kursa katılacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekir.
 • Eğitime herkes kendi bilgisayarıyla katılacaktır. 
 • Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır.
 • Eğitim süresinin %20`sinden daha fazla devamsızlık yapan kişilere sertifika verilmeyecektir. 
 • Eğitim Programının sonunda üyelerimize sertifika verilecektir.

KAYIT ÜCRETİ İÇİN BANKA BİLGİLERİ:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

İşbankası Yenişehir Şubesi

Hesap No: 4218-6203662

IBAN NO: TR350006400000142186203662

Not: Kurs ücretini yatırmadan önce kontenjan hakkında lütfen bilgi alınız.

İLETİŞİM

İlgili Kişi: Aysun DÖNER

Adres: Atalar mahallesi 925. sokak no:5 kat:1

Pamukkale/ Denizli

Tel: 0258 2651215

E-posta: denizli@jmo.org.tr

 

Dosyalar

(796 KB)

NETPRO MINE EĞİTİMİ - DENİZLİ

Yayına Giriş Tarihi: 26.02.2018
Güncellenme Zamanı: 26.02.2018 14:40:58
ETKİNLİK DENİZLİ ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

03.03.2018 - 04.03.2018

Etkinliğin Yeri

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ A BLOK BİLGİSAYAR LABORATUVARI

NETCAD ile NETPRO MINE Eğitimi 03-04 Mart 2018 tarihlerinde Denizli Şubemizde yapılacaktır.

Denizli Şubemizde iki günlük Netpro Mine Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri: 03-04 Mart 2018

Eğitim Saatleri: 09.00 - 18.00

Eğitim Yeri: Pamukkale Üniversitesi A Blok Bilgisayar Laboratuvarı

Eğitim Kontenjanı: En az 15 kişi olduğu takdirde eğitim açılacaktır.

Eğitim Ücreti: 300,00 TL (KDV Dahil); Öğrencilere indirimli 180,00 TL (KDV Dahil)‘ dir.

EĞİTİM PROGRAMININ ANA BAŞLIKLARI

 • Jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçleri.
 • Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı.
 • Veri girişi.
 • Sondaj log raporu hazırlama.
 • Jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi.
 • Jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirimi.

KATILIMCILARIN DİKKATİNE!

 • Kursa katılacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekir.
 • Eğitime herkes kendi bilgisayarıyla katılacaktır. 
 • Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır.
 • Eğitim süresinin %20`sinden daha fazla devamsızlık yapan kişilere sertifika verilmeyecektir. 
 • Eğitim Programının sonunda üyelerimize sertifika verilecektir.

KAYIT ÜCRETİ İÇİN BANKA BİLGİLERİ:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi

İşbankası Yenişehir Şubesi

Hesap No: 4218-6203662

IBAN NO: TR350006400000142186203662

Not: Kurs ücretini yatırmadan önce kontenjan hakkında lütfen bilgi alınız.

İLETİŞİM

İlgili Kişi: Aysun DÖNER

Adres: Atalar mahallesi 925. sokak no:5 kat:1

Pamukkale/ Denizli

Tel: 0258 2651215

E-posta: denizli@jmo.org.tr

DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ

Yayına Giriş Tarihi: 28.02.2018
Güncellenme Zamanı: 01.03.2018 14:39:32
ETKİNLİK İSTANBUL ŞUBESİ
Etkinliğin Tarihi

03.03.2018

Etkinliğin Yeri

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ AYKUT BARKA TOPLANTI SALONU

"Türkiye’deki Deprem Gerçeği" adlı söyleşiye konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’inden Jeoloji Müh. Sayın Prof. Dr. Şükrü ERSOY katılacaktır.

Kamuoyuna;

Bilindiği gibi ülkemizin % 92’si aktif deprem kuşağında yer almakta olup, bunun sonucu olarak nüfusumuzun yaklaşık %95’i deprem riski altında yaşamaktadır. Bu risk günümüzde 17 Ağustos Gölcük, 12 Kasım Düzce, 23 Ekim Van depremlerinde olduğu gibi mühendislik hizmeti almamış ve /veya kötü mühendislik yapılarında sosyo-ekonomik yıkıma / felakete dönüşmektedir.

Doğa kaynaklı afetler nedeniyle uğranılan can kaybı ve yapısal hasar istatistikleri incelendiğinde, en büyük payın depremlere ait olduğu görülecektir.  Bu pay ülkemiz için tüm afetler nedeniyle uğranılan kaybın yaklaşık 2/3’üne karşılık gelmektedir. Bu nedenle de ülkemizde afet ile deprem bir nevi eş anlam taşımaktadır.

Bilindiği gibi Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri arasında,“Deprem Haftası”etkinlikleri adı altında, kamuoyunda deprem bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla farklı kurum-kuruluşlar tarafından çeşitli bilimsel-sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, 3 Mart 2018 Cumartesi günü ‘’Türkiye’deki Deprem Gerçeği’’ adlı bir söyleşi düzenleyecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi’inden Jeoloji Müh. Sayın Prof. Dr. Şükrü ERSOY’un konuşmacı olarak katılacağı toplantı da meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı ve basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygıyla sunarız.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu