TMMOB Odalar 12 Aralık 2019, Perşembe

Vedia TOKER

Paleontoloji Çalışma Grubu Kurucu Başkanı

Hüseyin ALAN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı

Melih Han BİLGİN

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü

Cengiz ERDEM

Maden Tetkik ve Arama Genel Müüdürü