TMMOB Odalar 27 Ocak 2020, Pazartesi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Başkan)
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan (Başkan Yardımcısı) 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Afet Yönetimi  Anabilim Dalı, Başkan

Serhat Yılmaz (Başkan Yardımcısı) 
İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Şahin (Üye)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öztürk (Üye)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Ercan Boyraz (Üye)
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi