22 Ocak 2018, Pazartesi

AYRIŞMA VE AYRIŞMA SINIFLAMALARI

T. Yalçın İRFAN
ODA YAYINI

Bu yazıda, granitler ve benzeri kayaçların ayrışmasında etkili olan süreçlerin bir özeti verilmiş ve bu süreçlerin mühendislik açısından önemli sonuçları incelenmiştir.

 

AYRIŞMA VE AYRIŞMA SINIFLAMALARI kitapçığını okumak için tıklayınız.

Bu yazıda, Atlantik tip kıta kenarı ile Pasifik tip kıta kenarının ana karakterleri özetlenerek Atlantik tip bir kıta kenarının Pasifik tip bir kıta kenarına geçişi konusunda günümüzde benimsenen görüşler anlatılacaktır.

ATLANTİK TİP BİR KITA KENARININ PASİFİK TİP BİR KITA KENARINA DÖNÜŞÜMÜNE TÜRKİYE`DEN ÖRNEKLER kitapçığını okumak için tıklayınız. 

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Teknik Gezi Kitabı
ODA YAYINI

Bu kitapta, Ankara-Elmadağ-Irmak-Kalecik bölgesinde yüzeylenen Alt Triyas-Kuvaterner yaşlı ve ilk Bailey ve Mc Callien tarafından ‘‘Ankara Melanjı‘‘ olarak adlandırılan formasyonun temel jeolojisini içeren birimlerin stratigrafisi, kaya türü özellikleri ve bu birimlerin birbiriyle olan ilişkileri anlatılacaktır.

ANKARA-ELMADAĞ-IRMAK-KALECİK DOLAYININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

EK-1 

EK-2 

Bu arazi gezisinde Ankara kuzeyinde, Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının normal faylı batı kenarı ve bindirme fayları ile sınırlı doğu kenarı incelenecektir. Ayrıca Delice doğusunda Kırıkkale-Erbaa fayında gözlemler yapılacaktır.

ANKARA CİVARINDAKİ NEOTEKTONİK YAPILAR: ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI VE KIRIKKALE-ERBAA FAYI teknik gezi kitabını okumak için tıklayınız. 

URANYUM & TORYUM

Necati YILDIZ
ODA YAYINI

ÇANTA

ODA YAYINI

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Necati YILDIZ
ODA YAYINI