22 Ocak 2018, Pazartesi

Tuz Gölü havzası ve fay zonu boyunca yer alan yüzlekleri incelemeyi amaçlayan teknik gezi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sonucunda bu kaynak kaleme alınmıştır.

TUZ GÖLÜ HAVZASININ ESKİ VADİLERİ, TUZ GÖLÜ FAY ZONU VE KAPADOKYA TEKNİK GEZİ KİTABI‘nı okumak için tıklayınız. 

JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Türkiye Jeomorfoloji 3. Bilimsel ve Teknik Kongresi
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel dizisinin üçüncü ürünü ‘‘Jeomorfoloji Eğitimi ve Sorunları‘‘ dır. Panel 17 Şubat 1978 tarihinde Ankara‘da Türkiye 3. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında yapıldı.

JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİ VE SORUNLARI kitapçığını okumak için tıklayınız.

TÜRKİYE`DE KROM MADENCİLİĞİNİN SORUNLARI

Türkiye Jeoloji Kurumu - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel dizisinin bu kitapçığı ‘‘Türkiye`de Krom Madenciliğinin Sorunları‘‘ konusunu kapsamaktadır. Bu panel 10 Mart 1981 tarihinde Türkiye Jeoloji Kurumunun 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında Ankara‘da yapılmıştır.

TÜRKİYE`DE KROM MADENCİLİĞİNİN SORUNLARI kitapçığını okumak için tıklayınız. 

Sağlıklı bir toplumsal gelecek için planlı kentleşmenin önemi, 17 Ağustos Marmara Depremi ile kendini yıkıcı bir şekilde bir kez daha duyumsatmıştır. Bu kitap; kentleşme süreçlerinde, imar planlama çalışmaları öncesinde, yapılması gereken jeolojik-jeoteknik etütlerin yaşamsal önemini vurgulamak adına kaleme alınmıştır.

KENTLEŞME SÜRECİNDE YER SEÇİMİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞASINDA JEOTEKNİK ETÜTLERİN ÖNEMİ kitabını okumak için tıklayınız. 

Bugün dünya üzerindeki petrol ve doğalgaz üretiminin hemen hemen yarısı karbonat kayalarından elde edilmektedir. Bu yazıda, karbonat kayaların genel tanımlamaları ve fasiyes örneklerinden bahsedilmektedir.

KARBONAT KAYALARINDA FASİYES ÖRNEKLERİ VE PETROL ARAMALARINDAKİ ÖNEMİ kitapçığını okumak için tıklayınız. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİT KUŞAĞININ EVRİMİ

31. Türkiye Jeoloji Kurultayı Panel Kitapçığı
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel adıyla oluşturulan dizinin ilk kitabı, 22 Şubat 1977 tarihinde Ankara‘da yapılan Türkiye Jeoloji Kurumu 31. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında düzenlenen ‘‘Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı‘nın Evrimi‘‘ konulu paneli kapsamaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU OFİYOLİT KUŞAĞININ EVRİMİ kitapçığını okumak için tıklayınız. 

GRANİT MAGMASININ YERLEŞME SORUNU

Yücel YILMAZ
ODA YAYINI

Bu yazıda, magmatik kökenli intrüzif granitlerin kabukta yükselmeye başlamalarını izleyen evrelerde yerleşmeleriyle ilişkili sorunlara değinilecek, yerleşmeyi olanaklı kılan başlıca mekanizmalar üzerine kısa bir özet sunulacaktır.

GRANİT MAGMASININ YERLEŞME SORUNU kitapçığını okumak için tıklayınız. 

DOĞAL ANITLAR

31. Türkiye Jeoloji Kurultayı Panel Kitapçığı
ODA YAYINI

Yerbilimlerinde Panel dizisinin ikinci kitapcığı ‘‘Doğal Anıtlar‘‘ konusunu kapsamaktadır. Bu panel 23 Şubat 1977 tarihinde Türkiye Jeoloji Kurumu 31. Bilimsel ve Teknik Kurultayı sırasında Ankara‘da yapılmıştır.

DOĞAL ANITLAR kitapçığını okumak için tıklayınız. 

ÇOK EVRELİ METAMORFİZMA

Remzi AKKÖK
ODA YAYINI

Bu yazıda, bölgesel metamorfizmanın etkisinde kalmış bir alanda metamorfizma evrelerinin kristallenme ve deformasyonunun kronolojik ilişkisi ortaya konularak saptanması üzerinde durulmuştur.

ÇOK EVRELİ METAMORFİZMA kitapçığını okumak için tıklayınız.