TMMOB Odalar 15 Aralık 2018, Cumartesi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 85   Yıl: 2017 41/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(199 KB)

Jeolojik Bariyer Olarak Faylar, Örnek Çalışma: Çiğli Evka-5 Heyelanı (İzmir) / Faults as Geological Barrier, A Case Study: Çiğli Evka-5 Landslide (Izmir)

Cem KINCAL, Tümay KADAKÇI KOCA, Mehmet Yalçın KOCA

(16940 KB)

Lara - Kundu (Antalya) Düzlüğünün Sıvılaşma Şiddeti İndeksi’ne (LSI) Dayalı Sıvılaşma Haritası / Liquefaction Severity Index (LSI) – Based Liquefactıon Map of the Lara - Kundu Plain (Antalya)

Nihat DİPOVA, Bülent CANGİR

(3358 KB)

Karstik Bölge Akarsularında Taban Akışının Ayrılması / Baseflow Separation in Karstic Region Streams

Ebru ERİŞ

(2119 KB)

Değirmendere (Trabzon) Havzası Kaynak Sularında Su-Kayaç Etkileşimi / Water-Rock Interaction of Springwater in the Değirmendere Basin (Trabzon-NE Turkey)

Elham TAHMASEBZADEH BASTAM, Fatma GÜLTEKİN

(2647 KB)

Yeraltı Suları Bütçesi Tartışmaları / Groundwater Budget Discussions

Muhterem DEMİROĞLU

(1916 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için