20 Nisan 2018, Cuma

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 83   Yıl: 2016 40/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(167 KB)

Şamlı (Balıkesir) Demir Madeni Doğu Ocağı Batı Şevlerini Oluşturan Kaya Kütlelerinin Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability Assessment of Rock Masses in Western Sector of Balıkesir Şamlı Eastern Open Pit Iron Mine

Dinçer ÇAĞLAN, Levent TOSUN, Serdar Onur AVCI, Oğuz TURUNÇ, Gökhan KANAAT

(12951 KB)

Alipaşa Açık Ocak Albit Madeninde Meydana Gelen Heyelanın GPS Kullanılarak İzlenmesi ve Oluşum Nedenleri Monitoring of the Landslide Occurred in the Alipaşa Open-Pit Albite Mine by Using GPS and the Recognition of Causes of This Phenomenon

Saffet Deniz KARAGÖZ, M. Yalçın KOCA

(8214 KB)

Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından Kinematik ve Sayısal Analizlerle Değerlendirilmesi (Devgeriş, Samsun) Assessment of A Rock Slope in Terms of Toppling Failure by Kinematic and Numerical Analyses (Devgeriş, Samsun)

Ayberk KAYA

(5498 KB)

Granitik Agregaların Alkali Silis Reaksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi Evaluation of Alkali-Silica Reactivity of Granitic Aggregates

Nuray MANNASOĞLU, Murat YILMAZ, Atiye TUĞRUL

(4649 KB)

Ünye (Ordu) Killerinin Konsolidasyon ve Plastik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Investigation of the Relationships Between Consolidation and Plastic Properties of the Clays in Ünye (Ordu)

Muhammet Oğuz SÜNNETCİ, Hakan ERSOY

(3632 KB)

Sarma Deresi Havzasındaki Yağışın Ayrışma ve Su Kalitesine Etkisi, Düzce, Türkiye The Effects of Rainfall on Water Quality and Weathering in the Sarma Stream Basin, Duzce, Turkey

Rüstem PEHLİVAN

(2652 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için