24 Eylül 2018, Pazartesi

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 2016 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
01.01.2016 - 31.12.2016

2015 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015 - 31.12.2015 ulaşmak için tıklayınız.

JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
1 J1 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 144 Km2(1 pafta) 23.750 TL.
2 J2 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 750 TL.
3 J3 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 1.200 TL.
4 J4 1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 1.800 TL.
5 R1 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu yazım bedeli 144 Km2(1 pafta alan için) 10.800 TL.
6 R2 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 450 TL.
7 R3 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 650 TL.
8 R4 1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1Km2 750 TL.

NOT Jeolojik Etüt: Jeolojik harita ve kesit hizmetlerinin bedeli + Rapor Yazım Bedelinin toplamından oluşur.


HİDROJEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
9 R5 1/25.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1Km2 1.700 TL.
10 R6 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 75-100 ha(1Km2) dahil alan için 4.050 TL.
11 R7 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım Bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 50-75 ha dahil alan için 3.500 TL.
12 R8 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 25-50 ha dahil alan için 3.000 TL.
13 R9 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Hidrojeolojik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 0-25 ha dahil alan için 2.250 TL.

NOT Hidrojeolojik rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması, hidrojeolojik çalışmaların yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılmasını ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, havza içinde araştırma amaçlı sondajların açılması, saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.


MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HİZMETLERİ

Sıra Kod No İşin Adı Birimi Birim Fiyatı TL.
14 R10 1/25.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) 1Km2 2.000 TL
15 R11 1/1.000-1/5.000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi Etüdü Rapor yazım bedeli (Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) 1Km2 5.000 TL

NOT Mühendislik jeoloji (jeoteknik) rapor yazım bedeline uygun ölçekte jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması,, hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmalarının yapılması, verilerin toplanması modellemelerin yapılması ve buna ilişkin rapor yazımını kapsamakta olup, bu bedele sahada yapılacak sondaj vb. araştırmalar ile saha ve laboratuvarlarda yapılması gerekli deneyler ile harç ve KDV gibi giderler dahil değildir.


ZEMİN SONDAJLARI HİZMETLERİ

A) TOPRAK (İNCE VE KABA TANELİ) ZEMİNLER İÇİN
16 J5 0.00-20.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması m 70 TL  
17 J6 20.00-40.00m. arası toprak zeminler için sondaj yapılması m 80 TL  
18 J7 40m. üzerinde toprak zeminler için sondaj yapılması m 90 TL  
B) BLOKLU VE KAYA ZEMİNLER İÇİN
20 J8 0.00-20.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 120 TL  
21 J9 20.00-40.00m. arası bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 130 TL  
22 J10 40m.üzerinde bloklu ve kaya zeminler için sondaj yapılması m 150 TL  
23 J11 Muayene çukuru açtırılması adet 200 TL
* Söz konusu fiyat tek bir muayene çukuru için geçerli olup, aynı sahada birden fazla muayene çukuru açılması durumunda her bir ilave muayene çukuru için 50 TL. ilave edilecektir.

NOT Sondaj fiyatları zemin sondajları için geçerli olup, su, madencilik, petrol, jeotermal ve derin sondajlar bu fiyatın dışındadır.

NOT Sondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.


SU SONDAJ HİZMETLERİ

24 J12 Alüvyon 12 1/2" 90 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
25 J13 Alüvyon 15" 100 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
26 J14 17" 110 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
26 J14 17" 110 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
27 J15 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 12 1/2" 120 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
28 J16 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 15" 140 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
29 J17 Yumuşak ve Orta Sert Formasyon 17" 150 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
30 J18 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 12 1/2" 150 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
32 J19 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 15" 180 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti
33 J20 Sert ve Aşındırıcı Formasyon 17" 200 TL/m Çapındaki Su Sondajı Delgi Ücreti

NOTSu Sondajı Hizmeti; sadece delgi açım işleminden ibaret olup, borulama ve çakıllama ücret dışında tutulmuştur.

NOTSondaj birim fiyatları bölgesel koşullara göre değişebilmektedir.


SU YAPILARI JEOTEKNİK ETÜT VE RAPOR YAZIM BEDELLERİ

Büyük Su Yapıları (Baraj) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
34 R12 1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 15.000 TL.
35 R13 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 37.500 TL.
36 R14 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 60.000 TL.
37 R15 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli adet 15.000 TL.
Küçük Su Yapıları (Gölet ve Reğülatör) için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
38 R16 1/25.000 ölçekli Ön İnceleme Etüdü ve Ön İnceleme Jeoteknik Etüt Rapor yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 11.500 TL.
39 R17 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 ölçekli Planlama Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 22.500 TL.
40 R18 Yapı Yeri Güzergahında 1/ 500 veya 1/1.000 ölçekli, Göl Alanında 1/25.000 Ölçekli Kesin Proje Etüdü ve Raporu yazım bedeli (Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi harita ve kesitleri dahil) adet 38.000 TL.
41 R19 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan Fizibilite Raporlarının Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporu bölümünün hazırlanması bedeli adet 11.500 TL.
Sulama ve İçme Suyu İsale Hattı Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
42 R20 1.000/1/5.000 ölçekli Kanal Güzergahı Jeoteknik Etüt ve Rapor yazım bedeli 1km 1.200 TL.
Tünel Güzergahları için Jeoteknik Etüt ve Rapor Yazım Bedelleri
43 R21 1/25.000 ölçekli Tünel Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 12.000 TL.
44 R22 1/5.000 ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 27.000 TL.
45 R23 1/1.000-1/5.000 ölçekli Tünel Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun hazırlanması 100m 33.500 TL.

NOT Su yapıları için yapılan etüt ve rapor yazım ücretlerine sahada yapılan çalışmalar ve rapor yazım ücretleri dahil olup, arazi çalışmaları esnasında yapılan sondaj ve yerinde deneyler ile laboratuvar çalışmaları dahil değildir. Ayrıca çalışma alanının büyüklüğü ile güzergahının uzunluğuna bağlı olarak da aşağıda belirtilen oranlarda atış yapılmalıdır.

 1. Göl alanı 5 km2 den fazla ise bu bedel her km2 için % 2 arttırılır.
 2. Kanal güzergahı 5 km den fazla ise bu bedel her km için % 2 arttırılır.
 3. Tünel uzunluğu 1 km den fazla ise bu bedel her km için % 25 arttırılır.


ÇED RAPORU HAZIRLAMA BEDELİ

46 R24 ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması 1Km2 1.350 TL
47 R25 ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun ile dosyanın hazırlanması 1Km2 2.350 TL
48 R26 ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması 1Km2 2.700 TL
49 R27 ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik harita ve raporunun hazırlanması 1Km2 3.350 TL

NOT ÇED kapsamında yapılması gereken sondajlar, laboratuar deneyleri v.b. hizmetler fiyata dahil değildir.


JEOTERMAL AKIŞKAN VE DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLERİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

50 R28 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/25.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1 Km2 1.500 TL  
51 R29 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/10.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 230 TL  
52 R30 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/5.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 300 TL  
53 R31 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesine esas olacak 1/1.000 ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin hazırlanması 1hektar 600 TL  
54 R32 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Projesi ve Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 17.500 TL  
55 R33 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faliyet Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 5.800 TL  
56 R34 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı Belgelerinin Düzenlenmesi ve Başvurunun yapılması her bir ruhsat sahası için 1.500 TL  
57 R35 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 4.600 TL  
58 R36 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 1.500 TL  
59 R37 Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Etüdü ve Raporunun düzenlenmesi her bir ruhsat sahası için 5.800 TL  
60 R38 Jeotermal kuyuda jeolojik takip günlük 350 TL  
61 R39 Jeotermal kuyuda sıcaklık ve basınç profili alınması ve değerlendirme raporu hazırlanması adet 5.800 TL Cihaz ve tüm ekipmanlar ve nakliyeleri dahildir.
    1/1.000 ölçekli alterasyon zonlama haritasının hazırlanması (İnceleme,zonlama, örneklendirme dahil) hektar 300 TL x-ray, kimyasal ve izotrop analiz bedelleri bu fiyatlara dahil değildir.
62 R40 Jeotermal kuyuda üretim ve kısa süreli girişim testleri yapılması ve verilerin hidrojeolojik analizi, rapor hazırlanması adet 1.500 TL Test için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
63 R41 Jeotermal kaynağın rezervuar modelleme çalışması ve değerlendirmesi ile raporunun hazırlanması( jeoloji, jeofizik, jeokimya, kuyu logları, hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar) adet 17.500 TL Çalışmalar için gerekli tüm malzeme ve ekipmanlar ile bunlara ait giderler hariçtir.
64 R42 Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için SU örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması her bir rapor için 3.000 TL Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.
65 R43 Jeotermal ve doğal mineralli su kuyu veya doğal çıkışlarından analiz için GAZ örneği alınması ile analiz verilerinin jeokimyasal değerlendirmesi ve raporunun yazılması her bir rapor için 3.000 TL Örneklerin laboratuvara nakliyesi ve analiz bedelleri hariçtir.

ÖNEMLİ NOT

 1. Arama Proje ve Raporları Jeotermal akışkanın ve Doğal Mineralli suyun arandığı sahada yapılması gereken tüm çalışmaların (jeoloji harita ve kesitleri, jeofizik aletsel araştırma sonuçları, koyu logları, suyun hidrolojisi ve hidrojeokimyası v.b. )bir bütün halinde derlenerek karşılaştırılması ve sonucunda düzenlenecek raporu belirtmektedir.
 2. İşletme Proje ve Raporları bölümünde belirtilen fiyat sadece jeoloji mühendisliği ile ilgili hizmetlerini kapsamaktadır.İşletme projesi kapsamında diğer mühendislik disiplinlerinin yapacakları çalışmalar bu fiyatın dışındadır.
 3. Teknik Sorumlu Jeoloji Mühendisi için ödenecek ücret sadece Teknik Sorumluluğu için olup diğer hizmetleri için ayrıca ücret ödenecektir.


YERALTISUYU RAPORU HİZMETLERİ BEDELİ

66 R44 YAS Arama Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 700 TL. YAS Arama Belgesi; Arazi çalışması ile kuyu yerinin saptanması, Kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyunun 500m. çevresindeki resmi ve belgeli şahıs kuyuları ile kaynakların araştırılması, Kuyu inşa ve tatbik projesinin hazırlanması ile Kuyu açılacak saha hakkında hidrojeolojik etüt yapılması ve raporlarının hazırlanması hizmetlerini kapsar.
67 R45 YAS Kullanma Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 1000 TL. YAS Kullanma Belgesi; Arazide kuyu yerinin sondaj firmasına gösterilmesi, Gerçek kuyu yeri koordinatlarının alınması ve haritaya işaretlenmesi, Kuyu delgi çalışmasının takibinin yapılarak kuyu tatbik projesine uygun yapılamasının kontrolü,,Kuyu delgi sonrası kırıntı numune incelemesi ve gerekli aletsel testlerin yapılması, Kuyu techiz şemasının saptanması, Kuyu inkişafının takibi ve YAS hakkında bilgi toplanması, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesi hazırlanması hizmetlerini kapsar.
68 R46 YAS Tadil ve Yenileme Belgesinin hazırlanması Her bir kuyu için 500 TL. YAS Tadil ve Yenileme Belgesi; Kuyu yeri koordinatının alınması ve haritaya işaretlenmesi,, Su numunesi alımı, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Kuyu Kütüğü Projesinin hazırlanması hizmetlerini kapsar.
69 R47 YAS Analiz ve Kullanabilirliğin Değerlendirilmesinin yapılması Her bir kuyu için 250 TL. Her bir numune için yetkilendirilmiş laboratuarda su numunesi analizin bedelini kapsar
70 R48 YAS Dinamik ve Statik Seviyesinin Belirlenmesi Amacıyla Pompa Tecrübelerinin yapılması TL/Saat 90 TL. Pompa tecrübe testinin takibi ve pompaj raporunun hazırlanması hizmetlerini kapsar
71 R49 Kuyu Etkileşim Raporu Adet 300 TL. Kuyular arasında etkileşimin bulunup bulunmadığını gösterir rapor

NOT-1Yukarıda belirtilen fiyatlar; 50m. ve üstü derinliğe sahip YAS kuyular için geçeli olup, derinliği 50m.’nin altında olan sığ yeraltı suyu kuyuları için aşağıdaki fiyatlar uygulanacaktır.

 • Yas Arama Belgesi: 400. 00TL.
 • Yas Kullanma Belgesi:400.00TL
 • Yas Tadil ve Yenileme Belgesi: 400.00TL

NOT-2 Su Numunesi analizi yaptırılması birim fiyata dahil değildir.

NOT-3 DSİ Genel Müdürlüğünce Hazırlanması Zorunlu olan Belge ve Eklerinin Hazırlanmasını kapsar.


MADENCİLİK HİZMETLERİ BEDELİ

72 R50 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda 0-10ha. Kadar 2.200 TL
73 R51 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)1.Grup ruhsatlarda 10-50 ha.kadar 2.900 TL.
74 R52 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)2. ve3.Grup ruhsatlarda 0-100 ha. Kadar 3.200 TL.
75 R53 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)4.grup ruhsatlarda 0-2000ha. Kadar 4.000 TL.
76 R54 1/5000-1/10000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması (görünür, muhtemel,mümkün rezerv koordinatlarının belirlenmesi)5.Grup ruhsatlarda 0-1000ha. Kadar 3.600 TL.
77 R55 1/500 veya 1/100 Ölçekli Yer altı Maden Jeolojisi Haritasının Hazırlanması m. 50 TL.
78 R56 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda 0-10 ha. Kadar 950 TL.
79 R57 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)1.Grup Ruhsatlarda 10-50 ha. Kadar 1000 TL.
80 R58 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)2.ve3.Grup Ruhsatlarda 0-100 ha. kadar 1.250 TL.
81 R59 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)4.Grup Ruhsatlarda 0-2000ha.Kadar 1.750 TL.
82 R60 1/5000 Ölçekli Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması( Görünür, muhtemel, mümkün rezervlerini içeren jeolojik etüt raporları)5.Grup Ruhsatlarda 0-1000ha. Kadar 1.650 TL.
83 R61 1/500 veya 1/100 Ölçekli Yeraltı Maden Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması 100 m için 550 TL.
84 R62 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 1. ve 2. Grup Madenler için 2.600 TL.
85 R63 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 3.grup madenler için 8.700 TL.
86 R64 Maden Arama Sondaj,Yarma v.b Öneri Raporunun Hazırlanması 4.ve 5. Grup Madenler için 5.200 TL.
87 R65 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-a Grup Ruhsatlarda 3.600 TL.
88 R66 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 1-b Grup Ruhsatlarda   6.000 TL.
89 R66 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 2. ve 3. Grup Ruhsatlarda   7.000 TL.
90 R67 1/500-1/1000 Ölçekli Maden Jeolojisi Haritası Hazırlanması 4. ve 5. Grup Ruhsatlarda   11.500 TL.
91 R68 Sondaj Korelasyon Haritası Hazırlanması Her yatak başına 13.000 TL
92 R69 Kaynak Tahmin ve Rezervuar Rapor Bedeli Her Yataklanma başına 3.500 TL.
93 R70 Maden İşletme Projesinin Hazırlanması( diğer guruplar için) Her Yataklanma başına 7.400 TL.
94 R71 Fizibilite Projesi Raporu Bedeli Her Yataklanma başına 8.650 TL.
95 R72 Maden Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması Her Yataklanma başına 900 TL.
96 R73 Maden Sahası Terk Raporunun Hazırlanması Her Yataklanma başına 900 TL.
97 R74 İşletme Projesi Hazırlanması 1-a grubu madenler için Her Yataklanma başına 3.500 TL.
98 R75 Sevk Fişi Talep formu Hazırlanması Her Yataklanma başına 900 TL.

Not Madencilik hizmetlerinde; maden sondajı, örnek alımı, yarma veya oluk numunesi alınması, kimyasal analizler, sıvı kapanım analizleri fiyatın dışındadır


İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPOR BEDELİ

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
99 R76 1/25.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt rapor bedeli 1 km2 alan için 4.900 TL.
100 R77 1/5.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 1 km2 alan için 4.100 TL.
101 R78 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 25.000ha-50.000(dahil)ha alan için 111.500 TL.
102 R79 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 1.000ha-25.000(dahil)ha alan için 55.800 TL.
103 R80 1/2.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 500ha-1.000(dahil)ha alan için 22.300 TL.
104 R81 1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 400ha-500 ha (dahil) alan için 11.100 TL.
105 R82 1/1.000 Ölçekli İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu bedeli 300ha-400 ha (dahil) alan için 9.800 TL.
106 R83 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 200ha-300ha (dahil) alan için 8.500 TL.
107 R84 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 100ha-200ha (dahil) alan için 7.100 TL.
108 R85 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 50ha-100ha (dahil) alan için 5.850 TL.
109 R86 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 25ha-50ha (dahil) alan için 5.200 TL.
110 R87 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 10ha-25ha (dahil) alan için 4.650 TL.
111 R88 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 5ha-10ha (dahil) alan için 4.150 TL.
112 R89 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 1ha-5ha (dahil) alan için 3.650 TL.
113 R90 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu bedeli 1ha için (5.00-10.00m2 dahil alan için) 2.900 TL.
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Bedeli (Gözlemsel Etütler için)
114 R91 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-5000m2 dahil) 2.500-5.00m2 alan için 2.600 TL.
115 R92 1/1000 Ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu (0-2500m2 dahil) 0-2500m2 alan için 2.150 TL.

Not İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Bedeli (Sondaja Dayalı Etütler İçin): Gözlemsel olarak hazırlanacak olan İmar Planına Esas ölçeğine uygun Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Bedeline ilave olarak aşağıda belirtilen kalemler eklenecektir.

 1. Sondaj yaptırılmasının toplam maliyeti
 2. Muayene çukuru açtırılması toplam maliyeti.
 3. Laboratuar deney numunelerin nakli ve deney ücretleri toplam maliyetleri

İMAR PLANINA ESAS OLARAK DÜZENLECEK OLAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yukarıda belirlenen asgari ücret tarifesi Gözlemsel olarak hazırlanacak İmar Planına esas jeolojik- jeoteknik etüt rapor bedeli için geçerli olup, sondaja dayalı olarak yapılacak çalışmalarda muayene çukuru ve sondaj bedelleri ilave edilir.
 • İmar planına esas olarak hazırlanacak olan jeoteknik etüt raporlarında gerek gözlemsel olarak,gerekse de sondaja dayalı olarak yapılacak çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün Yayınladığı formata uygun raporlar düzenlenecektir.


PARSEL BAZINDA YAPILAN JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI (ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORLARI)

116 R93 1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0-500 m2 Bina oturum taban alanı için 800 TL.
117 R94 1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 500-1.000 m2 Bina oturum taban alanı için 1.100 TL.
118 R95 1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.000-2.000 m2 Bina oturum taban alanı için 1.400 TL.
119 R96 1. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 2.000 m2 nin üstü bina oturum alanına sahip yapılar için 1.750 TL.
120 R97 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 0-500 m2 (Bina oturum taban alanı için) 1.000 TL.
121 R98 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 500-1.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 1.200 TL.
122 R99 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 1.000-2.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 1.500 TL.
123 R100 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 2.000-3.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 1.800 TL.
124 R101 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 3.000-4.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 2.150 TL.
125 R102 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 4.000-5.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 2.450 TL.
126 R103 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 5.000-7.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 2.800 TL.
127 R104 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 7.000-9.000 m2 (Bina oturum taban alanı için) 3.100 TL.
128 R105 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 9.000-12.000 m2 bina oturum taban alanı için 3.400 TL.
129 R98 2.ve 3. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Rapor Bedeli 12.000-15.000 m2 bina oturum taban alanı için 3.750 TL.

ÖNEMLİ NOT
Yapılan hesaplamalarda aşağıda bulunan hizmetleri içermemektedir.

 1. Muayene Çukuru açtırılması
 2. Sondajcılık Hizmetlerinin toplam bedeli
 3. Laboratuar Numunesi Nakli ve Laboratuar Deney Ücreti
 4. KDV
 5. Resim, Harç, Damga Pulu vb.

PARSEL BAZINDA YAPILACAK ZEMİN VE TEMEL ETÜTLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

-Deprem Bölgelerinden bağımsız olarak Bodrum kat dahil 3 kata kadar(bodrumlu yapılarda B+Z+1 veya Z+2 kat dahil) olan yapılar ile tek katlı ve 2000m2’yigeçen zirai yapılar 1. kategoriye giren yapılar olarak değerlendirilecek olup, Gözlemsel etüt raporları kabul edilecektir. Bunun dışındaki tüm yapılar ile İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporlarında Önlemli Alan (ÖA), Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar(JEGA) ve sıvılaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda yapılacak yapılar Bina kat adedinden bağımsız olarak 2. veya 3. Kategoride değerlendirileceklerdir. Ayrıca tek katlı olmasına rağmen patlayıcı ve parlayıcı madde içeren benzin istasyonu, depo vb. yapılar ikinci kategori içinde değerlendirilecektir.

– 1.Kategoriye giren yapılarda;
a) 0-500m2 (500m2 alan dahil)taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az iki adet muayene çukuru açtırılacaktır.
b) 500-1000m2(1000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet muayene çukuru açtırılacaktır.
c) 1000-2000m2(2000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet muayene çukuru açtırılacaktır.
d) 2000m2 geçen tek katlı zirai yapılarda her 1000m2 ilave yapı alanı için bir adet araştırma çukuru açmak gereklidir.
- Muayene çukurlarının derinliği temel taban kotundan itibaren en az 1.00m. olacak şekilde planlanmalıdır.

-2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda;
a) 0-1000m2(1000m2dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az iki adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
b) 1000-2000m2(2000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az üç adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
c) 2000-3000m2(3000m2alan dahil) ) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dört adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
d) 3000-4000m2( 4000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az beş adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
e) 4000-5000m2 ( 5000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az altı adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
f) 5000-7000m2 (7000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az yedi adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
g) 7000-9000m2 (9000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az sekiz adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır.
h) 9000-12000m2 (12000m2 alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az dokuz adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır
ı) 12000-15000m2 (15000m2alan dahil) taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az on adet 15.00m derinliğinde sondaj açtırılacaktır

-Sondajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesine göre yapılacaktır.
-Yapılan sondajlar esnasında temel taban kotundan itibaren kaya türü zeminlerle karşılaşılması durumunda ayrışmış kaya (W3, W4 ve W5) içinde 5.00 m.,sağlam kaya (W1 ve W2) içinde ise 3.00 m. ilerledikten sonra sondaja son verilir.
-Sıvılaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda sondaj derinliğinin 20m.’den az olmamasına özen gösterilmelidir.
10 kat ve üstü yüksek yapılarda her 5 katta bir sondaj derinliği 3 er metre arttırılır. Ancak kat yüksekliğinden bağımsız olarak 50 m nin üzerinde temel sondajının yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
-Bir parselde birden çok yapı yapılıyor ise; parseldeki her yapı bloğu için İçişleri Bakanlığının 15.08.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KULLANILMASINA İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ’ne uygun olarak ayrı ayrı zemin ve temel etüt raporu düzenlenir.Bu tür yapılaşmalarda her blok altına 1 Kategoriye giren yapılar için ilk yapı bloğu için iki,diğer her bir blok için en az bir adet muayene çukuru açtırılır.2.ve 3.Kategoriye giren yapılarda ise 1.blok için iki, diğer her bir ilave blok için ise en az bir adet sondaj yapılmak suretiyle gerekli incelemeler yapılır.
-Bir parselde birden çok yapı var ise; parseldeki ilk beş yapı için rapor yazın bedelinin %20’si, on yapı bloğu var ise; rapor yazım bedelinin %30’u, bir parselde ondandan çok yapı bloku var ise rapor yazım bedelinin %50’ si baz alınarak hesaplama yapılır ve faturalarda buna göre düzenlenir.
-Sondaj makinesinin girmeyeceği kadar dar ve küçük olan arsalar ile topoğrafik eğimi yüksek arsalarda TMMOB JMO Mesleki denetim görevlileriyle birlikte arsa üzerinde yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek bir tutanak ile arsada sondaj yapılmasının mümkün olmadığının tespiti halinde, arsa için düzenlenen gözlemsel etüt raporu kabul edilir.Ancak düzenlenen tutanak rapor ile birlikte odaya verilir.
-Yapılan hizmete ilişkin faturalar; yukarıda belirtilen kategorilere göre bina taban alanı baz alınarak belirlenen muayene çukuru sayısı ile sondaj adedi baz alınarak düzenlenir. Hesaplamaya aykırı faturalar kabul edilemez.
-Sondaj ve muayene çukurları lokasyonları; yapı için düzenlenen vaziyet planı, vaziyet planının bulunamaması durumunda ise plankote üzerinde gösterilmesi ve rapor ekinde sunulması zorunludur.
-Düzenlenecek raporlarda yapılacak yapının hangi kategoride bulunduğu ve binanın taban alanının belirtilmesi raporu düzenleyene ait olup, bunun belirtilmediği raporlar mesleki denetim görevlilerince iade edilecektir.
-Hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel etüdü Raporu Genel Formatına uygun olarak düzenlenecektir.
-Basit atölye türü yapılar dışındaki her türlü sanayi yapısı katagori 2 veya 3’te yer alır.

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILARIN KATEGORİK SINIFLAMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN GENEL İLKELER BAZ ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR.
Kategori 1:
Yapılar Yönünden;

Bu kategoride küçük ve basit yapılar yer alır. Risk mal ve can güvenliği bakımından ihmal edilebilir düzeydedir. Bu yapıların etüdü ilgili mühendis tarafından; deneyim, gözlem, standartların ve kabul görmüş tablo verilerinin kullanımı suretiyle gerçekleştirilebilir( arazide gözlem çukuru açıp gözlemek, çevrede mevcut kazı, kanal v.b.gibi zemin yapısını gösteren yerleri incelemek, varsa civardaki yapıların durumunu incelemek v.b.)
Zemin Koşulları Yönünden:
Düz veya çok eğimli olmayan tabii sahalardır. Şişme veya yüksek oturma potansiyeli gösteren zeminler, yumuşak veya gevşek veya organik madde içeren veya daha önce karşılaşılmamış değişik nitelikli zeminler ile tekniğine uygun olarak sıkıştırılmamış dolgular bu kategori içinde değildir.
Civar Yapılar Yönünden:
Komşu yapılara, altyapı şebeke sistemine (su, kanalizasyon, tabi gaz, telefon, elektrik v.b.) zarar riski olmamalıdır.
Yer Altı Suyu Yönünden:
Su tablası altında kazı yapılmamalı veya su tablası altında kazı yapmanın hiç bir sorun yaratmayacağı deneyimle söylenebilmelidir.
Depremsellik Yönünden:
Deprem riski düşük veya depreme hassas olmayan yapılar.
Çevre Yönünden:
Hidroloji, tabii bitki örtüsü, yüzeysel su rejimi, toprak kayması, zemin çökmesi v.b.sorunlar olmamalıdır.
Aşağıda verilen yapı ve yapı kısımları Kategori 1 e örnek olarak verilebilir.
-Kolonlara 250kN ve duvarlara 100kN/m. Maksimum tasarım yükünün intikal ettiği, geleneksel yüzeysel tip temellerin kullanıldığı 1 ve 2 katlı basit evler ve zirai yapılar.
-Zemin alt ve üst seviyeleri arasında yükseklik farkının 2m.’yi geçmediği istinat duvarları ve kazı iksaları,
-Basit ve derin olmayan drenaj, boru hatları ve benzeri yapılar.

Kategori 2:
Yapılar Yönünden;

Bu kategoride anormal risk taşımayan, alışılmamış unsurlar içermeyen, analiz ve hesap gerektiren fakat klasik metotlarla zemin ve temel tasarımı tamamlanarak yapımı gerçekleştirilebilen yapılar ve temeller yer alır.
Zemin Koşulları Yönünden:
Temel tasarımı için gerekli zemin parametreleri alışılmış arazi ve laboratuar çalışmaları ile bulunabilmelidir.( standart penetrasyon, arazi permeabilite deneyleri, konsolidasyon, tek veya üç eksenli basınç deneyleri, elek analizi v.b.gibi)
Civar Yapılar Yönünden:
Kazılar, kazıklı temel inşaatları, yer altı suyu seviyesinin indirilmesi ve drenaj gibi faaliyetlerin civar yapılara zararlı olamayacağı söylenebilmelidir.
Yer Altı Suyu Yönünden:
Bu kategoriye giren işlerde,yer altı su seviyesinin indirilmesi uygulamalarında meydana gelebileceği aksamalar civar yapılar veya yük taşıyan tabakalar için herhangi bir uyarı veya önlem gerektirebilecek riskleri taşımamalıdır.
Depremsellik Yönünden:
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte önerilen standart yöntemlerle projelendirilebilen dinamik zemin-yapı etkileşimi analizi veya özel bir analiz ve çalışma gerektirmeyen yapıların zemin ve temel etüdü bu kategoriye dahildir.
Çevre Yönünden:
Çevreye etki bakımından özel önlem gerektirmeyen, çevre ile ilgili sorunların bu konudaki alışılmış yöntemlerle çözülebildiği işler bu kategori kapsamındadır.
Aşağıda verilen yapı ve yapı kısımları Kategori 2 e örnek olarak verilebilir.
-Yüzeysel temeller
- Radye temeller
-Kazıklı temeller
-Toprak ve su basıncına maruz duvarlar ve diğer yapılar
-Köprü kenar ve orta ayakları,
-Sedde ve toprak işleri
-Zemin akrajları ve diğer sabitleme sistemleri
-Özel su sızdırmazlık şartı veya diğer şartlar gerektirmeyen sart, çatlaksız kaya zeminlerde yer alan tüneller

Kategori 3:
Yapılar Yönünden;

Bu kategoride özel veya büyük risk taşıyan, çok büyük açıklıklı, özel taşıyıcı sistemli, alışılmamış ve/veya karmaşık yük durumlarına sahip yapılar yer alır.
Zemin Koşulları Yönünden:
Zor zemin koşulları, mühendislik tasarımı için alışılmış olmayan deneyler ve/veya hesap metotları ile özel irdeleme ve yorum gerektiren işler bu kategori içindedir.
Civar Yapılar Yönünden:
Civar yapılar yönünden risk olasılığı taşıyan tüm işler.
Yer Altı Suyu Yönünden:
Değişken permeabiliteye sahip tabakaların, değişik su tablalarının bulunması gibi yer altı suyundan kaynaklanan riskleri taşıyan durumlar.
Depremsellik Yönünden:
Yüksek deprem riski olan bölgelerdeki depreme hassas olan özel yapılar.
Çevre Yönünden:
Çevre yönünden zor ve karışık sorunlara neden olabilecek işler.
-Genel kural olarak, Etüt Kategorisi 1 veya 2’ye girmeyen tüm işler bu kategori içinde ele alınmalıdır.

PALEOSİSMİK ÇALIŞMA HİZMET BEDELLERİ

Sıra No Kodu İşin Adı Birimi Fiyatı
130 R106 Paleosismolojik Hendek Yeri Tespiti ve Hendek Açılması Adet 5,800 TL
131 R107 Paleosismolojik Hendek loglama Adet 3,500 TL
132 R108 Paleosismolojik Hendek Yorumlama ve Değerlendirme Raporu Adet 3,500 TL
133 R109 Paleosismolojik Amaçlı Rapor Yazım Bedeli - 5,800 TL

LABORATUVAR HİZMETLERİ ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Sıra No Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
1 Z.1.4 Su Muhtevası Ölçümü TS 1900-1 Adet 6,00

2

Z.1.5

Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü

TS 1900-1

Adet

20,00

3

Z.1.6

Özgül Ağırlık (Bağıl Yoğunluk) Ölçümü TS 1900-1

Adet

15,00

4 Z.1.7 Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilsiz Numune) Adet 15,00
5 Z.1.8 Doğal Birim Hacim Ağırlığı (Şekilli Numune) Adet 6,00
6 Z.1.9 Kuru Birim Hacim Ağırlığı Adet 8,00
7 Z.1.10 Minimum birim Hacim Ağırlığı ASTM D 4254 Adet 20,00
8 Z.1.11 Maksimum Birim Hacim Ağırlığı Adet 25,00
9 Z.1.15 Konsolidasyon TS 1900-2 Adet 60,00
10 Z.1.16 Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı TS 1900-2 Adet 60,00
11 Z.1.17 Konsolidasyon+Şişme basıncı TS 1900-2 Adet 60,00
12 Z.1.18 Konsolidasyon+Serbest şişme miktarı+Şişme basıncı TS 1900-2 Adet 70,00
13 Z.1.19 Serbest şişme miktarı TS 1900-2/T1 Adet 25,00
14 Z.1.20 Şişme basıncı tayini TS 1900-2/T1 Adet 30,00
15 Z.1.21 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Ölçümü TS 1900-2 Adet 20,00
16 Z.1.22 Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının(Yoğrulmuş) TS 1900-2 Adet 30,00
17 Z.1.23 Kesme Kutusu Deneyi (UU) TS 1900-2 Set 40,00
18 Z.1.24 Kesme Kutusu Deneyi (CU) Konsoldasyonlu-Drenajsız TS 1900-2 Set 175,00
19 Z.1.25 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı AASHTO T-236 Set 290,00
20 Z.1.26 Kesme Kutusu Deneyi (CD) Konsoldasyonlu-Drenajlı (Rezidüel Mukavemet Ölçümlü) Set 350,00
21 (Rezidüel Mukavemet Ölçümlü) Set 350,00
22 Z.1.28 Üçeksenli Kayma Direnci(UU) TS 1900-2 Set 35,00
23 Üçeksenli Kayma Direnci(CU) 520,00
24 Üçeksenli Kayma Direnci(CD) 865,00
25 Ü.1.1 Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İri daneli temiz) TS-1900-1 Adet 20,00
26 Ü.1.2 Dane Boyutu Dağılımının Tayini (İnce daneli malzemeler) TS-1900-1 Adet 20,00
27 Ü.1.3 İri Daneli Karışık Kuru Metot TS-1900-1 Adet 20,00
28 Ü.1.4 İri Daneli Karışık Yaş Metot Adet TS-1900-1 20,00
29 Ü.1.5 Hidrometre AASHTO-88 Adet 25,00
30 Ü.1.6 Atterberg Limitlerinin Tayini TS-1900-1 Adet 20,00
31 Ü.1.7 Büzülme limiti (Hacimsel) ASTM D-427 Adet 30,00
32 Ü.1.9 Standart Proktor (ince daneli topraklarda) TS-1900-1 Adet 65,00
33 Ü.1.11 Standart Proktor(iri daneli topraklarda) Adet 80,00
34 Ü.1.12 Modifiye Proktor (ince daneli topraklarda) TS-1900-1 Adet 80,00
35 Ü.1.14 Modifiye Proktor (iri daneli toprak-agregalarda) Adet 90,00
36 Ü.1.19 Kaliforniya Taşıma Oranı CBR) KURU AASHTO-193 Adet 60,00
37 Ü.1.20 Kaliforniya Taşıma Oranı(CBR) YAŞ (şişme %'si dahil) AASHTO-193 Adet 70,00
38 Ü.1.21 Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Üç Nokta CBR AASHTO-193 Adet 170,00
39 08.115 Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi ASTM D 2434 Adet 90,00
40 08.116 Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1 Adet 90,00
41 08.130 İğne Deliği (Pinhol) Deneyi + Dağılma TS 1900-2/T1 Adet 60,00
42 08.131 Çifte Hidrometre Deneyi ASTM 4221 Adet 60,00

ÜST YAPI LABORATUVAR HİZMETLERİ

Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
43 M.1.11 İri Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN 1097-6 Adet 30,00
44 M.1.12 İnce Agrega Birim Hacim Ağırlık ve Su Emme TS EN 1097-6 Adet 30,00
45 M.1.13 Agregada Gevşek Birim Ağırlık TS EN 1097-3 Adet 20,00
46 M.1.14 Agregada Sıkışık Birim Ağırlık TS 3529 Adet 25,00
47 M.1.15 Tüvenan Agrega (Elek Analizi) Adet 35,00
48 M.1.16 İri Agrega (Elek Analizi) TS 3530 EN 933-1 Adet 25,00
49 M.1.17 İnce Agrega (Elek Analizi) TS 3530 EN 933-1 Adet 25,00
50 M.1.18 Tüvenan Agreganın Kum ve Çakıla Ayrtılması ve Elek Analizi TS 3530 EN 933-1 Adet 50,00
51 M.1.19 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini TS 3530 EN 933-1 Adet 30,00
52 M.1.20 Kil Topakları (Çakılda) ASTM C-142 Adet 30,00
53 M.1.21 İnce Agregada Organik Madde (%3'lük NaOH ile) TS EN 1744-1 Adet 35,00
54 M.1.22 Hafif Madde (Kumda-Çakılda) TS 3528 Adet 50,00
55 M.1.23 Agregaların Parçalanma Direnci Tayini
56 (Los Angeles Metodu) TS EN 1097-2 Adet 70,00
57 M.1.24 Agregaların Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık Deneyi
58 (Donma Deneyi Na2SO4 ile TS 3655 Adet 120,00
59 M.1.26 Alkalı Agrega Reaktivitesi ASTM C-227 Adet 350,00
60 M.1.30 Alkali-Silika Reaksiyonu KANADA CSA A 23-2-25A Adet 870,00
61 M.1.172 Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 Adet 100,00
62 M.1.178 Agregaların Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi Tayini TS 9582 EN 933-3 Adet 60,00
64 M.1.31 Tüvenan Agrega İle Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 120,00
65 M.1.32 2 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 130,00
66 M.1.33 3 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 160,00
67 M.1.34 4 Tane sınıfının Karışımı ile Agrega Karışım Hesabı TS 802 TS 500 Adet 180,00
AGREGA DENEYLERİ
68 Ü.1.22 Yassılık İndeksi TS 9582 EN 933-3 Adet 60,00
69 Ü.1.23 Kum Eşdeğer Tayini TS EN 933-8 Adet 50,00
70 Ü.1.24 Kırılmışlık Yüzdesi Tayini BS 812 - 110 Adet 35,00
TS EN 933-4 80,00
STABİLİZASYON DENEYLERİ
71 Ü.1.31 Islatma Kurutma Deneyi ASTM D-559 Adet 230,00
72 Ü.1.32 Donma Çözülme Deneyi ASTM D-560 Adet 350,00

KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
73 Z.2.1 Parça Kayadan Numune Alınması 20,00
74 Z.2.3 Yoğunluk Tayini 20,00
75 Z.2.4 Dane Yoğunluğu Tayini ISRM Adet 25,00
76 Z.2.5 Kayaçlarda Su Oranı Tayini TS 8615 Adet 10,00
77 Z.2.7-1 Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Şekilsiz) ISRM Set 40,00
78 Z.2.7-2 Boşluk Oranı(E),Prozite(N),ve yoğunluk Tayini(Geometrik) ISRM Adet 35,00
79 Z.2.9 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot) TS EN 1926 Adet 25,00
80 Z.2.10 Kayaçlarda Tek Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot)
81 Elastisite Oranı TS EN 14580 140,00
82 Elastisite ve Poisson Oranı TS 2030 Adet 170,00
83 Don Sonu Basınç Dayanımı TS 699 350,00
84 Z.2.15 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Hazır Karot) TS 699 Set 170,00
85 Z.2.16 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Numune Hazırlanarak) ISRM Set 200,00
86 Z.2.17 Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı (Parça Kayadan) ISRM Set 230,00
87 Z.2.19 Nokta Yükü İndeksi Tayini TS 699 ASTM D 5731 20,00
88 Z.2.2 Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi Adet 10,00
90 Z.2.21 İndirek Çekme Dayanımı (Brezilya Deneyi) TS 7654 Adet 40,00

KİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
TOPRAKTA KİMYASAL DENEYLER
91 M.2.23 pH Tayini TS 6166 Adet 30,00
92 M.2.24 Toplam Sülfat Muhtevası Tayini TS 6170 Adet 60,00
93 M.2.25 Organik Madde Tayini AASHTO T-194 Adet 60,00
94 M.2.31 Toprakta Kireç Tayini ISO 10693 TS 8335 Adet 75,00
AGREGADA KİMYASAL DENEYLER
95 M.2.34 Beton agregalarında Sülfat Miktarı Tayini TS EN 1744-1 Adet 60,00
96 M.2.36 Alkali Agrega Reaktifitesinin Kimyasal Yolla Tayini TS 2517 Adet 230,00
97 M.2.41 Silisyum Dioksit (SİO) Miktar Tayini TS 2979 Adet 140,00

ARAZİ DENEY HİZMETLERİ

Poz No İşin Adı Standart No Birimi Birim Fiyat TL
98 YERİNDE DENEYLER
99 Ü.1.26 Yerinde sıkışma deneyi (kum metodu ile) Adet 60,00
100 Ü.1.29 Yerinde sıkışma deneyi (nükleer metodu ile) Adet 60,00
101 08.503 Yerinde yoğunluk Belirlenmesi (Balon) 120,00
102 (Kum, Nükleer, Parafin vb.) Adet
103 Ü.1.19A Arazi CBR deneyi Adet 120,00
104 08.540 Plaka yükleme deneyi Adet 580,00
105 08.540A Plaka yükleme deneyi "k" deneyi Adet 1200,00
106 J.133 Presiyometre deneyi (İnce taneli zeminlerde) Adet 120,00
107 J.138 Presiyometre deneyi (İri taneli zeminlerde) Adet 120,00
108 J.143 Presiyometre deneyi (Kayalarda) Adet 140,00
109 Düşen Ağırlıklı Deflektometre ile Sıkıştırma Deneyi Adet 60,00
110 M.1.173 Termal Bozunma (Magnezyum Sülfat) TS EN 1367-2 Adet 230,00

Yukarıda belirtilen fiyatlar Türkiye Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarlarının ortak çalışmaları doğrultusunda belirlelen ve bütün laboratuvarların uymasını zorunlu kılan 'Asgari Birim Fiyatları' içermektedir.


MÜHENDİSLİK/MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ

Sıra No İşin Tanımı Birim Fiyatı
1 Kısa Süreli Danışmanlık Hizmetleri 400 TL./Gün
2a Sürekli Danışmanlık Hizmetler İçin 3.300 TL./Ay
3a Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su sahalarında/ işletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri için(Ruhsat Sahibi Şirketlerde İstihdam) 3.300 TL./Ay (Brüt)
3b Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su sahalarında/ işletmelerinde Teknik Sorumluluk Hizmetleri için(SJM Tarafından Dışarıdan Hizmet Sunumu) 700 TL./Ay
4 Maden İşletmelerinde Teknik Eleman Hizmetleri İçin 3.300 TL./Ay (Brüt)
5a Yapı denetim ve su Yapıları denetim Yönetmeliği Çerçevesinde Yürütülen Hizmetler ( Fenni Mesul) 3.300 TL./Ay (Brüt)
5b Yapı denetim ve Su Yapıları denetim Yönetmeliği Çerçevesinde Yürütülen Hizmetler (Fenni Mesul) (SJM Tarafından Dışarıdan Sürekli Sözleşme Kapsamında Hizmet Sunumu) 175 TL./Gün
5c Yapı denetim ve Su Yapıları denetim Yönetmeliği Çerçevesinde Yürütülen Hizmetler ( Fenni Mesul) (SJM Tarafından Dışarıdan Sürekli Sözleşme Kapsamında Hizmet Sunumu) 130 TL./Adet
6 İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri İçin 3.300 TL./Ay (Brüt)
8 Çevre Denetim Hizmetleri İçin 3.300 TL./Ay (Brüt)
9 Teknik Uygulama Sorumluluk Bedeli Jeoteknik Proje Bedelinin %25
10 Laboratuvar Denetçisi 3.300 TL./Ay (Brüt)
11 Şantiye Şefi 3.300 TL./Ay (Brüt)

ODA KAYIT, TESCİL VE SİCİL BELGESİNE İLİŞKİN ÜCRETLER

SİCİL BELGESİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN TANIM VE ÜCRETLER

Sıra No İşin Tanımı Vize/Belge/Kayıt Ücreti
A MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK HİZMETLERE İLİŞKİN RAPORLAR
A.1 Baraj-Gölet-Regiratör, Rüzgar Santrali gibi enerji ve sulama amaçlı mühendislik hizmetlerine ilişkin raporlar 20,00 TL
A.2 Karayolu, Demiryolu, Metro, Liman, Altyapı gibi mührndislik hizmetlerine ilişkin raporlar 20,00 TL
A.3 Planlamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları 20,00 TL
A.4 Tasarım Amaçlı (Bina ve Bina Türü Yapılar İçin) Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları 20,00 TL
B MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR
B.1 Maden Arama Projesi Raporu 20,00 TL
B.2 Ön İnceleme Raporu 20,00 TL
B.3 Ön Arama Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.4 Genel Arama Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.5 Detay Arama Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.5 Detay Arama Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.6 Kaynak/Rezerv Raporu 20,00 TL
B.7 Maden İşletme Proje Raporu 20,00 TL
B.8 Maden İşletme Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.8 Maden İşletme Faaliyet Raporu 20,00 TL
B.9 Terk Raporu 20,00 TL
C JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULARA İLİŞKİN HİZMETLER
C.1 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Proje Raporu 30,00 TL
C.2 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Faaliyet Raporu 30,00 TL
C.3 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Proje Raporu 30,00 TL
C.4 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Faaliyet Raporu 30,00 TL
C.5 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynak Koruma Alanı Etüdü Raporu 30,00 TL
D ISI POMPASI PROJELERİ 30,00 TL
E YERALTI VE KAYNAK SULARI HİZMETLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR
E.1 YAS Arama Belgesi Onayı 20,00 TL
E.2 YAS Kullanma Belgesi Onayı 20,00 TL
E.3 YAS Devir Belgesi Onayı 20,00 TL
E.4 YAS Tadil ve Islah Belgesi Onayı 20,00 TL
E.5 Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporu 20,00 TL
E.6 Planlama Kademesindeki Hidrojeoloji Etüt Raporu 20,00 TL
F ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN HİZMETLER
F.1 Çevresel Etki Değerlendirme Ek-I'e Esas Jeolojik Rapor 20,00 TL
F.2 Çevresel Etki Değerlendirme Ek-II'ye Esas Jeolojik Rapor 20,00 TL
F.2 Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Alanların Geri Kazanımı Raporları 20,00 TL
F.3 Katı Atık Depolama Alanlarına İlişkin Raporlar 20,00 TL
G PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA VE İŞLETME RUHSATLARI FAALİYET RAPORLARI 20,00 TL
H DİĞER HİZMETLER 20,00 TL

ODA KAYIT, BELGE VE TESCİLE İLİŞKİN ÜCRETLER

Sıra No İşin Tanımı Vize/Belge/Kayıt Ücreti
A Büro Tescil Kayıt Belgesi (Şahıs) 750 TL/Yıl
B Büro Tescil Kayıt Belgesi (Şirket) 750 TL/Yıl
C Büro Tescil Yenileme Belgesi (Yıllık) 750 TL/Yıl
D Jeotermal Teknik Sorumluluk Belgesi (SMM'ler İçin) 50,00 TL
E Jeotermal Teknik Sorumluluk Belgesi (Kişi İçin) 300 TL/Yıl
F Denetçi Mühendis Belgesi (Yapı Denetimi ve Su Yapıları Denetimi Yönetmeliği Kapsamında Verilen Denetçi Belgeleri) 200,00 TL/Yıl
G Şantiye Şefliği Belgesi 30 TL
H Büro/Şirketin Tescilli Olduğuna Dair Belge 30 TL
I Üye Kayıt Belgesi 30 TL
J Teknik Eleman/Daimi Nezaretçi Belgesi 30 TL
K İhaleye Katılım Belgesi 30 TL
L Bilirkişi Yetki Belgesi Vize Ücreti 100 TL
M LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belge Ücreti (TMMOB'un 19.12.2015 tarih ve 353 sayılı kararı) 50 TL
N LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri (TMMOB'un 19.12.2015 tarih ve 353 sayılı kararı) 90 TL