22 Ocak 2018, Pazartesi

“DEPREM BAKIMINDAN YAPI YASAKLI ALANLARDAKİ YERLEŞİMLERİN GÜVENİLİR ALANLARA NAKLİNE DAİR KANUN TASARISI” ÜZERİNE ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ BAŞBAKANLIK, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DEPREM KONSEYİ VE TBMM BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ..

JEOTEKNİK KAVRAMININ KULLANIMI VE BU HİZMETLERDEKİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN YERİNE İLİŞKİN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TARTIŞMALAR ÜZERİNE BAŞTA TÜRK DİL KURUMU VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURUMLARA ODAMIZIN YAKLAŞIMI 23.05.2006 TARİHİNDE GÖNDERİLDİ..

Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı tarafından 18-19 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yapılan "9. Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu" toplantısında sunulan Odamız görüşü

Petrol Kanunu Tasarısı ile: Kamu yararından vazgeçiliyor!

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 12.08.2001 TARİH VE 24491 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ”NE İLİŞKİN DAVA METNİ