18 Ekim 2018, Perşembe

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Taslağı” üzerine Odamızın görüş ve önerileri yazımız ekinde ilgili Bakanlığa gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde “İSTANBUL DEPREMDE SU YATAĞIYLA KORUNACAK” başlıklı haberler değişik basın-yayın kuruluşlarında yer almıştır. Habere göre, “olası depremde büyük hasarların önlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yer altı boşlukları suyla doldurulması projesi kapsamında Haliç ve Küçükçekmece arasında yer altı suyu besleme noktalarının tesbiti çalışmalarına başlanılmıştır.” Konuya ilişkin Oda Görüşümüz aşağıda sunulmuştur.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon gündemindeki “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanunu Tasarısı” üzerine Odamızın görüş ve önerileri TBMM, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurumlara gönderilmiştir.