22 Ocak 2018, Pazartesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen `Ulusal Meslek Standardı çalışmaları kapsamında yer alan sondör meslek tanımı ve meslek profiline ilişkin olarak Odamızın (sadece önerilerinin yer aldığı bölümlere ilişkin) görüşler yayımlandı.

Çanakkale Savaşları gelibolu Tarihi Analnında Bulunan yapıların Denetimine Dair Yönetmelik taslağı`na ilişkin Odamızın görüşü başbakanlık Mevzuatı geliştirme ve yayın Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm bakanlığına iletildi.

3213 Sayılı Maden Kanunu`nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Taslağı`na ilişkin görüşümüz tüm bakanlıklar ile TBMM Enerji, Tabii Kaynaklar Komisyonu Üyesi milletvekilerine gönderildi.