27 Mayıs 2018, Pazar

Patlayan bombalar ve katliamlar, ölüm ve gözyaşı bu ülkenin kaderi değildir. Savaş politikalarında ısrar etmekten hemen vazgeçilerek, ölümlerin ve gözyaşının olmadığı bir barış ikliminin yaratılması için gerekli adımlar yarın çok geç olmadan hemen atılmalıdır.

1999 ve sonrası yaşanan depremlerin acı sonuçlarını unuttuk; Ancak, doğa depremlerle, heyelan, taşkın ve sellerle sürekli kendini hatırlatmaya devam ediyor.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim kurulları “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının” 31. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na Eklenen “Ek Madde 14” ün tasarıdan çıkarılması için ortak basın açıklaması yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB`nin de aralarında yer aldığı emek-demokrasi örgütleri, siyasi partiler 23 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ve OHAL ilanıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL kararı üzerine 21 Temmuz 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.