14 Ağustos 2018, Salı

TMMOB Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odaları İstanbul şubeleri ile İstanbul Üniversitesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği bölümleri tarafından 23-25 Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Merkez kampusunde “Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Bugün 2 Temmuz 2005. Demokratik ve özgür bir ülke özlemi olan 37 aydın insanımızın, yaşamı karanlığa boğmak isteyenlerce katledilmelerinin üzerinden 12 yıl geçti. Bu insanlık dışı katliamda yitirdiğimiz canlarımızın acısı yüreğimizde, anıları mücadelemizde yaşamaya devam ediyor.

70. YILINDA MTA’NIN ENSTİTÜ YAPISINI GERİ İSTİYORUZ !

Türkiye yeni bir nükleer maceraya sürüklenmek üzeredir. Enerji Bakanı Hilmi Gülerin açıklamalarıyla birlikte, hükümetin 2011 yılından itibaren peşpeşe devreye girecek 3 nükleer santral yapma girişimi başlatılmıştır.

JEOTERMAL KAYNAK VE MİNERALLİ SULAR KANUNU TASARISI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILIYOR!!

1999-2002 yılları arasında çalıştığı Eurogold-Normandy şirketinin Bergama-Ovacık Altın işletmesinden eleştirileri nedeniyle işten çıkartılan Maden Yüksek Mühendisi Hasan Gökvardar ve ailesi tehdit ediliyor.

Mahkeme kararları yok sayılarak, yıllardır faaliyetini sürdüren Bergama-Ovacık Altın Madeni, İzmir 3. İdare Mahkemesi 27.05.2004 gün ve 2004/750 Esas sayılı ve Danıştay 6.Dairesi’nin 23.06.2004 gün ve 2002/2618 Esas sayılı kararlarına istinaden durdurulmuştur.

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi üzerinden 5 yıl geçti. 40.000 insanımızın yaşamını yitirmesine, 400.000 konutun kullanılamaz hale gelmesine neden olan bu depremin toplam 25 milyar ABD Doları civarında zarar yol açtığı tahmin edilmektedir.