18 Ekim 2018, Perşembe

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 31 Ağustos 2005 tarihinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı.

17 Ağustos 1999, O gün, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde 45 saniyelik bir süre içinde on binlerce kişinin ölümüne, 25 milyar $’lık ekonomik kayba neden olan bir doğa olayı yaşandı; DEPREM.

Ülkemiz jeolojik topografik ve meteorolojik özellikleri nedeni ile doğa olaylarının sıkça yaşandığı bir coğrafyada yer almaktadır

Son günlerde Ankara çevresinde oluşan depremler kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan halkımızı endişeye sevketmektedir.

TMMOB Jeoloji ve Maden Mühendisleri Odaları İstanbul şubeleri ile İstanbul Üniversitesi Jeoloji ve Maden Mühendisliği bölümleri tarafından 23-25 Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Merkez kampusunde “Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Bugün 2 Temmuz 2005. Demokratik ve özgür bir ülke özlemi olan 37 aydın insanımızın, yaşamı karanlığa boğmak isteyenlerce katledilmelerinin üzerinden 12 yıl geçti. Bu insanlık dışı katliamda yitirdiğimiz canlarımızın acısı yüreğimizde, anıları mücadelemizde yaşamaya devam ediyor.

70. YILINDA MTA’NIN ENSTİTÜ YAPISINI GERİ İSTİYORUZ !

Türkiye yeni bir nükleer maceraya sürüklenmek üzeredir. Enerji Bakanı Hilmi Gülerin açıklamalarıyla birlikte, hükümetin 2011 yılından itibaren peşpeşe devreye girecek 3 nükleer santral yapma girişimi başlatılmıştır.