20 Ekim 2017, Cuma

Eğitim programlarımız periyodik olarak devam edecektir.

Üyelerimiz kurs sonunda, jeolojik raporların hazırlanması konusunda, bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmuşlardır.

Destekleyen kurumlara, panelistlere, basına ve katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) `ne bağlı 5 oda tarafından hazırlanan deprem raporunda, olası İstanbul depreminde, 625 bin insanın hayatını kaybedeceği belirtildi.

Belediye etkinliği, ``Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı`` projesi hakkında yerinde bilgi edinilmesi ve gözlem yapılması amacıyla düzenlenmiştir.

Büyük Marmara Depremi geliyorum diyor… 17 Ağustos 1999 depreminin üstünden 18 sene geçti…Deprem gerçeğine ne kadar hazırız?

Afete Hazırlık Ceset Torbaları Stoklayıp, Yaralıları Kurtarmak Değildir… Afete Hazırlık, Afet Olmadan Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Plan Yapıp, Tedbir Almaktır…

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitimlere devam ediyor.

‘`Petrol ve Petrol Türevi Maddeler ile Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Kirlilik`` konusunda sunum yapıldı.