26 Mayıs 2018, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 02.08.2017
Güncellenme Zamanı: 06.09.2017 14:03:53

Odamız bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye çalışmaları ve benzeri faaliyetlerin örgütsel bütünlük içinde yürütülebilmesi, yapılan eğitim çalışmalarının niteliğinin artırılması ve kurumsallaşması amacıyla “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi (Jeo-EM)” kuruluş ve çalışma
ilkelerini düzenleyen yönetmelik yayınlandı.
Yapılan düzenleme ile Jeo-EM bir yandan meslektaşlarımızın mesleki gelişimi
konusundaki faaliyet yürütürken, bir yandan da oda çalışanları ile meslektaşlarımızın etkileşim içinde olduğu ve meslek alanımızda çalışanlara eğitim desteği sunarak, ülke insan kaynağının gelişimine ve meslek alanımızda üretilen hizmetlerin nitelikli hale gelmesine de katkı koyacak.

 


Okunma Sayısı: 54