17 Temmuz 2018, Salı

15 Temmuz 2017 Tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Yazman Faruk İlgün Denetleme Kurulu Üyeleri Osman Sungur Ecemiş ve İskender Bedri Özgür Şubemizi Ziyaret Ettiler.

Yayınlayan Birim: KONYA ŞUBE
Yayına Giriş Tarihi: 15.07.2017
Güncellenme Zamanı: 19.07.2017 15:59:37

15 Temmuz 2017 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Yazman Faruk İlgün Denetleme Kurulu Üyeleri Osman Sungur Ecemiş ve İskender Bedri Özgür Şubemizi ziyaret ettiler. 26. Dönem çalışma Programı kapsamında yapılan ziyaret ve toplantıya Konya Şube yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Arık, İkinci Başkan Alican Öztürk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Sucu, Ömer Kağan Arıcı, Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın ile Karaman İl Temsilcisi Altan Özcan katıldılar.

Genel Başkan Hüseyin Alan, 26. Dönem Çalışma programında yer alan çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Alan; Jeoloji Mühendisleri Odasının idari ve mali olarak yeniden yapılandırma çalışmaları, düzenlenen ve düzenlenecek olan programlı bilimsel çalışmalar, mesleğimizle ilgili yasa ve yönetmelik çalışmaları, üyeye erişim, üye özlük hak çalışmaları, Oda yayınları, Oda web sayfası, personel eğitimleri, JMO İktisadi İşletmesi vb konularda yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Şube Başkanı Fetullah Arık’ın şube çalışmaları ve 9. Dönemde yapılan bilimsel toplantılar (panel, konferans, seminer, vb), Konya İKK ile yapılan ortak çalışmalar, mesleğimizle ilgili çalışma ziyaretleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgilendirmesi sonrasında;

Yeni TMMOB yasa tasarı ve beraberinde Odalar tarafından yürütülen mesleki denetiminin ortadan kalkmasıyla mühendislik hizmetlerinde yaşanacak sıkıntılar ve bu sıkıntıların meslek ve kamu alanına getireceği olumsuzluklar görüşüldü.

Aksaray ve Karaman İl temsilcileri ise serbest büroların uygulamada yaşadığı sorunlar, belgelendiril(e)meyen ve kaçak kuyular ile ilgili sorunlarını dile getirtirdiler. Konya ve yakın çevresi için önemli bir risk olarak görülen obruklarla ilgili olarak şubemiz ve AFAD Konya İl Müdürlüğü’nün Ekim 2017’de yapacağı panelin oldukça önemli olduğu değerlendirildi. Yaz döneminde daha çok saha çalışmaları ile geçeceğinden Eylül-2017’den itibaren Şube ve Genel Merkezin ortak faaliyetlerde bulunmasına karar verildi.

Karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.