18 Haziran 2018, Pazartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 12.07.2017
Güncellenme Zamanı: 27.07.2017 14:43:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca 2009 yılında yayınlanan ve bakanlığa bağlı personelin görevleri gereği katılmak zorunda oldukları toplantılar dışındaki her türden panel, seminer ve konferansa katılımlarını yazılı izne bağlayan talimat hakkında Birliğimiz tarafından açılan dava sonuçlandı. Uzun yıllardır devam eden dava sonucunda bakanlığın talimatı, Danıştay‘ın kararı doğrultusunda, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

Yurttaşların anayasa tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini engelleyecek biçimde onları zapturapt altına almaya yönelik Bakanlık talimatına karşı açtığımız davanız bozma kararında Mahkeme tarafından şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığın kararına gerekçe olarak gösterilen 657 Sayılı Kanunun 15. Maddesiyle Devlet memurlarına açıklama yasağı getirilen bilgiler, kamu görevlerine ilişkin olup; memurların eğitimleri ve mesleki tecrübeleriyle elde ettikleri mesleki ve bilimsel bilgilerin bu kapsamda değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, kanuni bir yasağın idari bir işlemle genişletilerek, anılan nitelikteki bilgilerin davalı idarenin izni bulunmadan çeşitli bilimsel ve mesleki toplantılarda paylaşılmaması sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

TMMOB olarak üyelerimizin ve çalışanların hak ve özgürlüklerini sınırlamaya yönelik her türlü girişime karşı hukuki-meşru mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.


Okunma Sayısı: 84